Forvalter

Navigasjon:  »Øverste nivå«

Forvalter

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Typiske forvaltere i RF13.50 er fylker, kommuner, departement ol. som tilbyrstøtteordninger (tilskuddsordninger). Forvalter blir opprettet av systemansvarlig som pr. i dag er SPINE AS. Fylket ivaretar kontroll av hvem som blir opprettet som forvalter innenfor sitt fylke. I dette kapittel beskriver vi funksjonalitet i RF13.50 som er tilgjengelig for forvalter.

 

Funksjonalitet for forvalter

Som forvalter i RF13.50 har du tilgang til et webbasert grensesnitt for mottak av elektroniske søknader, rutiner for saksbehandling av disse, regnskapsrutiner knyttet til ramme/budsjettområder, rutiner for behandling av utbetalingsanmodninger m.m.

 

Logge inn som forvalter

Det må manuelt opprettes brukere som skal få tilgang til forvalter i RF13.50. Dette blir utført av administrator hos forvalter. Hver bruker får tildelt et unikt brukernavn og passord. I tillegg får bruker tilordnet en rolle som normalt enten er "Saksbehandler" eller "Administrator". Vi forklarer kort de ulike rollene under.

 

Administrator

Bruker tilordnet rollen "Administrator" har full tilgang til all funksjonalitet på forvalter nivå. Deriblant tilgang til å opprette andre brukere innenfor sin forvalter. Noen viktige rettigheter for administrator er som følger:

Administrator kan opprette andre brukere for tilgang til forvalter.
Administrator har tilgang til å foreta endringer i fanene "Ramme/regnskap" og "System".
Administrator har full saksbehandlerrettigheter.
Administrator har tilgang til spesielle funksjoner som f.eks. å flytte en søknad fra en søker til en annen m.m.

 

Saksbehandler

Saksbehandler har saksbehandlerrettigheter på søknader.
Saksbehandler har lesetilgang til "Ramme/regnskap"
Saksbehandler har begrenset tilgang til enkelte spesielle funksjoner, disse vil da være deaktivert eller skjult i brukergrensesnitt

 

Ekstern saksbehandler

Ekstern saksbehandler har saksbehandlerrettigheter på søknader innenfor eget fylke og innenfor autoriserte støtteordninger
Ekstern saksbehandler kan skrive ekstern vurdering av aktuelle søknader

 

 

Ny forvalter

For nye forvaltere har vi skrevet et nedlastbar dokument som beskriver de første punkter administrator må gå gjennom for å aktivere sin forvalter. Dette dokumentet er tilgjengelig fra lenken under:

 

Komme i gang for ny forvalter (format PDF)