(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond i Nord-Odal

 Åpne i nytt vindu for utskrift

Nord-Odal kommunes kommunale næringsfond skal benyttes til å støtte tiltak som kan fremme etablering og videreutvikle bedrifter for å skape nye arbeidsplasser som bidrar til vekst i kommunen.

Næringsfondet skal rettes mot nyetableringer og videreutvikling av små og mellomstore bedrifter som bidrar til å fremme verdiskaping, nyskaping, markedsutvikling og arbeidsplasser. Kvinner, ungdom og innvandrere er prioriterte målgrupper.

Det kan søkes om støtte til følgende:
 • Bedriftsutvikling: Etablererstipend, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser.
 • Investeringer i bedriften: Investeringer i maskiner/utstyr. 
Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld, til aksjekapital eller til å dekke ordinær drift av bedrifter. Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 % av det totale kapitalbehovet ved etablering av prosjektet.

Søknad og søknadsfrist

Alle søknader om støtte til Nord-Odal kommunes næringsfond skal fremmes via www.regionalforvaltning.no. Søknaden skal inneholde bakgrunn for prosjektet, vise realistiske mål, gi en oversikt over aktiviteter og eventuelle produkter, ha en fremdriftsplan, et budsjett med en finansieringsplan og et regnskap (hvis det foreligger).

Søknader behandles løpende.

  Søknadsfristene kunngjøres her og på kommunens hjemmeside. Ved spørsmål, kontakt næringskonsulent Eva Snare. epost: eva.snare@nord-odal.kommune.no, tel. 904 00 643.

   

   

  Støtteordninger

  Søk støtteordninger De siste ordningene innen
  Infrastrukturmidlar i reiselivet - utlysing 2017
  Sogn- og Fjordane fylkeskommune
  Publisert: 28.03.2017 Frist: Søknadsfrist 19.mai 2017
  Kommunalt næringsfond Kristiansund
  Kristiansund kommune
  Publisert: 28.03.2017 Frist: Søknadsfrist vår 2017 - 23. april
  Kommunalt Næringsfond
  Smøla kommune
  Publisert: 27.03.2017 Frist: 05.05.2017
  Regionale utviklingsprosjekt Hordaland
  Hordaland fylkeskommune
  Publisert: 27.03.2017 Frist: Frist innan 15. juni 2017
  Grønn Vekst
  Buskerud fylkeskommune
  Publisert: 23.03.2017 Frist: 01.05.2017
  Kompetanse i regionale næringsmiljøer
  Buskerud fylkeskommune
  Publisert: 23.03.2017 Frist: 01.05.2017
  Næringsutvikling i distriktskommuner
  Buskerud fylkeskommune
  Publisert: 23.03.2017 Frist: 20.08.2017
  Kommunalt næringsfond 2017
  Gloppen kommune
  Publisert: 21.03.2017 Frist: Hugs å søke før 21. april
  Kommunalt næringsfond (KNF) i Stranda kommune
  Stranda kommune, Næringsavdelinga
  Publisert: 20.03.2017 Frist: Det er normalt berre éin søknadsomgang pr. år
  Støtte til medfinansiering av prosjekt innen EU- og Interregprogrammene
  Østfold fylkeskommune
  Publisert: 20.03.2017 Frist: 01.09.2017
  Energinettverks-ordninga
  Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert: 17.03.2017 Frist: 31.12.2018
  Regionalt innovasjonsprogram for Buskerud
  Buskerud fylkeskommune
  Publisert: 16.03.2017 Frist: 01.05.2017
  Forprosjektmidler til EU/Interreg-programmene
  Buskerud fylkeskommune
  Publisert: 15.03.2017 Frist: 01.05.2017
  Kommunalt næringsfond
  Norddal kommune
  Publisert: 13.03.2017 Frist: 01.10.2014
  Tilskot til forsking i Møre og Romsdal
  Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert: 10.03.2017 Frist: 31.12.2019
  Gründerfond Rana Utviklingsselskap
  Rana Utviklingsselskap AS
  Publisert: 08.03.2017 Frist: Løpende saksbehandling
  Kompetansesenter fornybar energi
  Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert: 07.03.2017 Frist: 30.03.2017
  Rekruttering og kompetanseheving i landbruket - prosjektretta tiltak og korte kurs 2017
  Sogn- og Fjordane fylkeskommune
  Publisert: 07.03.2017 Frist: 05.04.2017
  Tilskuddsordning for videreutvikling av multifunksjonelle nærbutikker i utkantstrøk
  Telemark fylkeskommune
  Publisert: 06.03.2017 Frist: Utover frist løpende iht.
  Tettstadutvikling og stadforming 2017
  Sogn- og Fjordane fylkeskommune
  Publisert: 03.03.2017 Frist: 31.12.2017
  Økt innovasjon, kompetanse og nyetableringer i Hedmark
  Hedmark fylkeskommune
  Publisert: 03.03.2017 Frist: 05.04.2017
  Arrangementsutvikling i Hedmark
  Hedmark fylkeskommune
  Publisert: 03.03.2017 Frist: 05.04.2017
  Inkluderende og attraktive lokalsamfunn
  Hedmark fylkeskommune
  Publisert: 03.03.2017 Frist: 01.06.2017
  Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond
  Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert: 01.03.2017 Frist: 01.09.2017
  2017 Kommunale Næringsfond Leikanger og Sogndal
  Sogn Næring
  Publisert: 01.03.2017 Frist: Søknader vert handsama fortløpande.
  Tilskot til folkehelsearbeid i kommunane i Hordaland 2017
  Hordaland fylkeskommune
  Publisert: 24.02.2017 Frist: 01.05.2017
  Støtte til utviklingsprosjekt - Hydrogen Region Sogn og Fjordane
  Sogn- og Fjordane fylkeskommune
  Publisert: 22.02.2017 Frist: 31.12.2017
  Agder - NY VEKST
  Agder - NY VEKST
  Publisert: 21.02.2017 Frist: Løpende
  Forsøksordning 2017 - Forenkling av utmarksforvaltningen
  Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Publisert: 17.02.2017 Frist: 15.05.2017
  Fjellsatsinga 2017 - næringsutvikling og verdiskapning i fjellområdene
  Oppland fylkeskommune
  Publisert: 17.02.2017 Frist: 07.04.2017
  Tilskot til nyskapande integreringsarbeid 2017
  Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert: 17.02.2017 Frist: 01.04.2017
  Rekruttering og kompetanseheving i landbruket
  Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert: 15.02.2017 Frist: 01.04.2017
  Kommunalt næringsfond
  Averøy kommune
  Publisert: 15.02.2017 Frist: 31.03.2017
  Kommunalt næringsfond - Ibestad
  Ibestad kommune
  Publisert: 10.02.2017 Frist: SØKNADSFRIST: 10.04.2017
  Kommunalt næringsfond for Lavangen
  Lavangen-næringsfond
  Publisert: 10.02.2017 Frist: Endelig frist publiseres på et senere tidspunkt
  Bredbåndsutbygging - Nasjonal tilskuddsordning
  Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
  Publisert: 07.02.2017 Frist: 03.05.2017
  Tilskuddsmidler for regional utvikling 2017
  Telemark fylkeskommune
  Publisert: 06.02.2017 Frist: Innen 20.03.2017 og innen 20.09.17 for andre runde
  RULL-midlar landbruket Hordaland
  Hordaland fylkeskommune
  Publisert: 01.02.2017 Frist: Søknadsfristar: 15.4 og 15.10 (årleg)
  Kommunalt næringsfond
  Herøy kommune
  Publisert: 01.02.2017 Frist: Søknadsfrister er 1. april og 1. oktober
  Kommunalt næringsfond
  Hemne kommune
  Publisert: 31.01.2017 Frist: Løpende søknadsfrist
  Kommunalt næringsfond
  Kautokeino kommune
  Publisert: 31.01.2017 Frist: Åpen frist
  Kommunalt næringsfond Torsken
  Torsken kommune
  Publisert: 31.01.2017 Frist: Løpende
  Regionale utviklingsmidlar for Møre og Romsdal
  Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert: 28.01.2017 Frist: 31.12.2099
  Utvikling av kommersielle bedriftsnettverk
  Østfold fylkeskommune
  Publisert: 24.01.2017 Frist: Søknader behandles fortløpende
  Regionalt næringsfond for Indre Namdal
  Næringsfondet i Indre Namdal
  Publisert: 24.01.2017 Frist: 31.12.2017
  Kommunalt næringsfond 2017 Kåfjord kommune
  Kåfjord-næringsfond
  Publisert: 19.01.2017 Frist: Stengt for nye søknader 1.mai - 1. aug.
  Tilskot til kommune- og tettstadplanlegging
  Hordaland fylkeskommune
  Publisert: 13.01.2017 Frist: 31.03.2017
  Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland
  Hordaland fylkeskommune
  Publisert: 12.01.2017 Frist: Frist: 15.12.2017
  Økt og bærekraftig verdiskaping i reiseliv/opplevelsesnæringer
  Hedmark fylkeskommune
  Publisert: 09.01.2017 Frist: 05.04.2018
  Rekruttering og kompetanseheving i landbruket
  Buskerud fylkeskommune
  Publisert: 04.01.2017 Frist: 01.04.2017
  Næringsfond Høylandet kommune
  Næringsfondet i Indre Namdal
  Publisert: 04.01.2017 Frist: 31.12.2017
  Kommunalt næringsfond i Kongsvinger 2017
  Kongsvinger kommune
  Publisert: 04.01.2017 Frist: Søknadsfrister 15/2, 15/5, 15/8, 15/11
  Kommunalt næringsfond
  Nordreisa kommune
  Publisert: 04.01.2017 Frist: 31.12.2017
  Kommunalt næringfond for Førde, Jølster, Naustdal og Gaular
  Sunnfjord Næringsutvikling
  Publisert: 03.01.2017 Frist: Ingen søknadsfrist
  Kommunalt Næringsfond 2017 - Flora kommune
  Flora kommune
  Publisert: 01.01.2017 Frist: 31.12.2017
  Kommunalt næringsfond 2017
  Porsanger kommune
  Publisert: 01.01.2017 Frist: 31.12.2017
  Sør-Trøndelag, Regionale utviklingsmidler 2017
  Sør-Trøndelag fylkeskommune
  Publisert: 01.01.2017 Frist: 31.12.2017
  Næringsfond Grong kommune
  Næringsfondet i Indre Namdal
  Publisert: 01.01.2017 Frist: 31.12.2017
  Tilskudd landbruk
  Vest-Agder fylkeskommune
  Publisert: 01.01.2017 Frist: Søknadsfrist
  Attraktive og inkluderende samfunn i Nordland
  Nordland fylkeskommune
  Publisert: 01.01.2017 Frist: 1/3 og 15/9 i året
  Forskning og utvikling i Nordland
  Nordland fylkeskommune
  Publisert: 01.01.2017 Frist: 1/3 og 15/9 i året
  Innovasjon og næringsutvikling i Nordland
  Nordland fylkeskommune
  Publisert: 01.01.2017 Frist: 1/3 og 15/9 i året
  Kompetanse i Nordland
  Nordland fylkeskommune
  Publisert: 01.01.2017 Frist: 1/3 og 15/9 i året
  Regionalt næringsfond for Setesdal 2017
  Setesdal Regionråd
  Publisert: 01.01.2017 Frist: 31.12.2017
  Kommunalt Næringsfond 2017
  Åfjord Næringsfond
  Publisert: 01.01.2017 Frist: To søknadsfrister, 1. mai og 1. november
  Kommunalt næringsfond
  Agdenes kommune
  Publisert: 01.01.2017 Frist: 31.12.2017
  Kommunalt næringsfond for Båtsfjord
  Båtsfjord kommune
  Publisert: 01.01.2017 Frist: 07.05.2017
  Kommunalt næringsfond
  Leksvik kommune
  Publisert: 01.01.2017 Frist: Søkbar hele året
  MERKUR Utviklingsstøtte 2017
  Merkur-programmet
  Publisert: 01.01.2017 Frist: Løpende
  MERKUR Investeringsstøtte 2017
  Merkur-programmet
  Publisert: 01.01.2017 Frist: Løpende
  MERKUR Drivstoffanlegg 2017
  Merkur-programmet
  Publisert: 01.01.2017 Frist: Løpende
  KOMMUNALT NÆRINGSFOND
  Vardø kommune
  Publisert: 28.12.2016 Frist: 01.12.2017
  Kommunalt næringsfond
  Skjervøy kommune
  Publisert: 22.12.2016 Frist: Løpende saksbehandling
  Gründerfond Narvik
  Futurum AS
  Publisert: 15.12.2016 Frist: 01.11.2017
  Tilskotsordning Ladestasjonar 2016-2017
  Sogn- og Fjordane fylkeskommune
  Publisert: 07.12.2016 Frist: Løpande
  Moskenes kommune Grynderfond
  Moskenes kommune
  Publisert: 23.11.2016 Frist: Løpende søknadsfrist
  Kommunalt næringsfond Moskenes Kommune
  Moskenes kommune
  Publisert: 23.11.2016 Frist: 01.02,15.05,01.09,15.11 i året
  Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2017
  Sogn- og Fjordane fylkeskommune
  Publisert: 14.11.2016 Frist: 15. januar, 15. april, 15. august og 15. oktober
  Tilskot til utvikling av datalagringssentre og betre fiberstamnett i Hordaland
  Hordaland fylkeskommune
  Publisert: 11.11.2016 Frist: Søknadane vert vurdert fortløpande
  Interreg ENPI CBC Kolarctic
  Nordland fylkeskommune
  Publisert: 04.11.2016 Frist: Åpen - frist 20.04.2017 (norsk medfinansiering)
  Interreg Botnia-Atlantica
  Nordland fylkeskommune
  Publisert: 05.10.2016 Frist: - neste søknadsfrist 13.09.2017
  Kommunalt næringsfond
  Lyngen kommune
  Publisert: 03.08.2016 Frist: Søknadsfrist 1. feb., 1. mai og 1. september
  Kommunalt næringsfond
  Karlsøy kommune
  Publisert: 24.05.2016 Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond i Nord-Odal
  Nord-Odal kommune
  Publisert: 25.02.2016 Frist: 31.12.2017
  Kommunalt næringsfond B
  Rødøy kommune
  Publisert: 10.02.2016 Frist: Rullerende søknadsfrist, behandlingstid 1-3 mnd
  Gründerfond
  Rødøy kommune
  Publisert: 10.02.2016 Frist: Rullerende søknadsfrist, behandlingstid 1-3 mnd
  Kommunalt næringsfond - Kvæfjord kommune
  Kvæfjord kommune
  Publisert: 19.01.2016 Frist: Løpende behandling
  Omstilling Bindal - innovasjonsstøtte
  Bindal Utvikling AS
  Publisert: 15.01.2016 Frist: Løpende saksbehandling
  Kommunalt næringsfond
  Balsfjord kommune
  Publisert: 04.01.2016 Frist: Løpende saksbehandling
  Kommunale næringsfond - Sula kommune 2016
  Ålesund Kunnskapspark AS
  Publisert: 01.01.2016 Frist: Løpende
  Ytre Namdal regionale Næringsfond
  Ytre Namdal Regionråd - Kystgruppen
  Publisert: 02.12.2015 Frist: Søkbar hele året
  Vikna kommunale Utviklingsfond
  Ytre Namdal Regionråd - Kystgruppen
  Publisert: 02.12.2015 Frist: Søknadsfrist 15.02, 15.05, 15.10
  Leka kommunale utviklingsfond
  Ytre Namdal Regionråd - Kystgruppen
  Publisert: 01.12.2015 Frist: Hele året
  Kommunalt næringsfond Sørreisa Kommune
  Sørreisa kommune
  Publisert: 01.11.2015 Frist: Fortløpende søknadsbehandling
  Næringsstrategier, FoU og kompetanse
  Troms fylkeskommune
  Publisert: 10.10.2015 Frist: Løpende saksbehandling
  Forprosjekt Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) 2014-2020
  Interreg Øresund/Kattegat/Skagerrak
  Publisert: 02.09.2015 Frist: Publisert på hjemmesiden Interreg ØKS
  Listerfondet
  Listerfondet
  Publisert: 31.08.2015 Frist: Løpende, se pub.tekst
  hoppid-fond
  Giske kommune
  Publisert: 01.08.2015 Frist: løpande behandling
  Omstilling Lierne - Lierne Utvikling AS
  Lierne kommune omstilling
  Publisert: 07.07.2015 Frist: Søknader kan sendes fortløpende
  Rekruttering og kompetanse i landbruket
  Hedmark fylkeskommune
  Publisert: 24.06.2015 Frist: 31.12.2017
  Telemark Utviklingsfond
  Telemark Utviklingsfond
  Publisert: 22.06.2015 Frist: Løpende søknader
  RDA midler
  Aukra næringsforum
  Publisert: 01.06.2015 Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond 2015
  Hareid kommune
  Publisert: 20.04.2015 Frist: Løpande
  Kommunalt næringsfond
  Leirfjord kommune
  Publisert: 15.04.2015 Frist: løpende saksbehandling
  Kommunalt næringsfond
  Sortland kommune
  Publisert: 10.04.2015 Frist: Løpende saksbehandling
  Kommunalt næringsfond
  Bø kommune
  Publisert: 09.04.2015 Frist: Løpende saksbehandling
  Hammerfest kommune - Distriktspolitisk utvalg
  Hammerfest kommune
  Publisert: 25.03.2015 Frist: April og September
  Kommunalt næringsfond Salangen 2015
  Salangen kommune
  Publisert: 18.03.2015 Frist: Løpende søknadsfrist
  Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Grenseløst samarbeid Forstudier
  Interreg Sverige-Norge Grenseløst Samarbeid
  Publisert: 16.03.2015 Frist: Publisert på hjemmesiden Interreg Sverige-Norge
  Kommunalt næringsfond - Berg kommune
  Berg kommune
  Publisert: 15.03.2015 Frist: Løpende søknadsbehandling
  hoppid.no-fondet for Stranda kommune
  Stranda kommune, Næringsavdelinga
  Publisert: 11.03.2015 Frist: Kontinuerleg søknad
  Kommunalt næringsfond
  Frøya Kommune
  Publisert: 23.02.2015 Frist: Fortløpende behandling.
  Kommunalt næringsfond
  Snillfjord kommune
  Publisert: 20.02.2015 Frist: Forløpende
  Kommunalt næringsfond i Sande kommune
  Sande kommune
  Publisert: 18.02.2015 Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond - Dyrøy kommune
  Dyrøy kommune
  Publisert: 18.02.2015 Frist: Behandles fortløpende i neste formannskapsmøte
  RDA-fond (551.61)
  Eide kommune
  Publisert: 16.02.2015 Frist: Søknader mottas fortløpende
  Kommunalt Næringsfond (551.60)
  Eide kommune
  Publisert: 16.02.2015 Frist: Søknader mottas fortløpende
  Omstillingsmidler Meløy
  Meløy Utvikling KF
  Publisert: 13.02.2015 Frist: Løpende saksbehandling
  Kommunalt næringsfond - Storfjord
  Storfjord kommune
  Publisert: 06.02.2015 Frist: Behandles fortløpende etter 10.01,10.05 og 10.09.
  Interreg medfinansiering 2014-2020, Sør-Trøndelag
  Sør-Trøndelag fylkeskommune
  Publisert: 05.02.2015 Frist: Se søknadsfrister på nettside
  Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Nordens grønne belte
  Interreg Sverige-Norge Nordens grønne belte
  Publisert: 04.02.2015 Frist: Publiseres på www.interreg-sverige-norge.com
  Kommunalt næringsfond
  Hitra kommune
  Publisert: 01.02.2015 Frist: Søknadsfrist 2 ganger pr. år; 1. mai og 1. oktober
  Omstillingsfondet SPIRE
  Gratangen kommune
  Publisert: 28.01.2015 Frist: Fortløpende
  Interreg VA NORD-programmet
  Troms fylkeskommune - Interreg
  Publisert: 15.01.2015 Frist: 01.01.2020
  Interreg VA NORD - Delområde Sápmi
  Troms fylkeskommune - Interreg
  Publisert: 15.01.2015 Frist: 01.01.2020
  Kommunalt næringsfond
  Hasvik kommune
  Publisert: 14.01.2015 Frist: Fortløpende
  Levanger og Verdal: Regionalt Næringsfond
  Innherred samkommune
  Publisert: 14.01.2015 Frist: Søknadsfrister: 1.3, 15.5 og 1.10
  Inn Trøndelag fond lokal andel Snåsa Kommune
  Steinkjer Næringsselskap AS
  Publisert: 01.01.2015 Frist: Søkbart hele året
  Kommunale næringsfond - Ålesund kommune
  Ålesund Kunnskapspark AS
  Publisert: 01.01.2015 Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond
  Nesna kommune
  Publisert: 01.01.2015 Frist: Løpende saksbehandling
  Gründerfond
  Nesna kommune
  Publisert: 01.01.2015 Frist: Løpende saksbehandling
  Kommunalt næringsfond
  Sør-Varanger kommune
  Publisert: 18.12.2014 Frist: Fortløpende
  Nesseby kommunes Samfunns- og næringsutviklingsfond
  Nesseby kommune
  Publisert: 27.11.2014 Frist: Løpende saksbehandling
  Kommunalt næringsfond
  Nesseby kommune
  Publisert: 27.11.2014 Frist: Løpende saksbehandling
  Kommunalt Næringsfond
  Nordkapp kommune
  Publisert: 26.11.2014 Frist: løpende
  Omstillingsmidler
  Nordkapp kommune
  Publisert: 26.11.2014 Frist: 05.04.2017
  Kommualt næringsfond
  Nissedal kommune
  Publisert: 05.11.2014 Frist: Løpande frist
  251 001 12 Næringsutviklingsfondet
  Hjartdal kommune
  Publisert: 29.10.2014 Frist: Søknadar handsamast fortløpande
  Kommunalt næringsfond
  Vega kommune
  Publisert: 16.10.2014 Frist: 31.12.2025
  Kommunalt næringsfond
  Meldal kommune
  Publisert: 15.10.2014 Frist: Løpende Søknadsfrist
  Kommunalt næringsfond
  Vadsø kommune
  Publisert: 12.10.2014 Frist: Søknadene behandles løpende
  Hedmark fylkeskommune - medfinansiering - Interreg Sverige-Norge
  Interreg Indre Skandinavia
  Publisert: 01.10.2014 Frist: 31.12.2020
  Kommunalt næringsfond
  Hornindal kommune
  Publisert: 01.10.2014 Frist: Løpande utlysing
  Interreg Øvrig
  Nordland fylkeskommune
  Publisert: 01.10.2014 Frist: Ta kontakt med Gunnhild Aasmoe
  Regionalt etablerarfond i Sunnhordland
  Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS
  Publisert: 22.09.2014 Frist: Sjå www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no
  Omstillingsfondet
  Måsøy i Vekst KF
  Publisert: 03.09.2014 Frist: Forløpende
  Kommunalt næringsfond
  Måsøy i Vekst KF
  Publisert: 02.09.2014 Frist: Løpende
  Kommunalt Næringsfond
  Rissa kommune
  Publisert: 21.08.2014 Frist: Løpende søknadsfrist
  Kommunalt næringsfond i Nome
  Nome kommune
  Publisert: 13.08.2014 Frist: 31.12.2017
  Kommunalt Næringsfond - Bardu kommune
  Bardu kommune
  Publisert: 09.07.2014 Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond
  Røst kommune
  Publisert: 27.05.2014 Frist: Løpende saksbehandling.
  Kommunalt Kraftfond- Bardu kommune
  Bardu kommune
  Publisert: 25.05.2014 Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond
  Stor-Elvdal kommune
  Publisert: 29.04.2014 Frist: Løpende
  Kraftfond
  Stor-Elvdal kommune
  Publisert: 29.04.2014 Frist: Løpende
  Kommunal næringsfond
  Øksnes kommune
  Publisert: 11.04.2014 Frist: 09.04.2017
  Kommunalt næringsfond
  Lebesby kommune
  Publisert: 30.03.2014 Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond
  Stordal kommune
  Publisert: 26.03.2014 Frist: Løpende
  Hadsel Gründerfond
  Fiskeriparken AS
  Publisert: 19.03.2014 Frist: 31.12.2017
  Gründerfond
  Mosjøen og omegn næringsselskap KF
  Publisert: 18.03.2014 Frist: 31.12.2019
  Kommunalt næringsfond i Bjugn kommune
  Bjugn kommune
  Publisert: 14.03.2014 Frist: Søknader behandles fortløpende
  Hammerfest kommune - Fiskerifond
  Hammerfest kommune
  Publisert: 13.03.2014 Frist: Rullerende
  Hammerfest Kommune - Næringsfond
  Hammerfest kommune
  Publisert: 11.03.2014 Frist: 1. oktober
  Kommunalt næringsfond
  Karasjok kommune
  Publisert: 11.03.2014 Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond
  Kvalsund kommune
  Publisert: 11.03.2014 Frist: Se kommunens hjemmeside
  Kommunalt næringsfond - Målselv kommune
  Målselv kommune
  Publisert: 10.03.2014 Frist: Løpende saksbehandling
  Kommunalt næringsfond
  Dønna kommune
  Publisert: 07.03.2014 Frist: 31.12.2025
  Kommunal næringsfond
  Seljord kommune
  Publisert: 06.03.2014 Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond
  Kragerø kommune
  Publisert: 05.03.2014 Frist: Løpende
  Kommunale næringsfond
  Kviteseid kommune
  Publisert: 05.03.2014 Frist: Løpende
  Balestrand kommune Næringsfond
  Balestrand kommune
  Publisert: 04.03.2014 Frist: Ingen søknadsfrist
  Kommunalt Næringsfond Drangedal
  Drangedal kommune
  Publisert: 28.02.2014 Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond
  Stryn kommune
  Publisert: 27.02.2014 Frist: Ingen søknadsfrist
  Kommunalt næringsfond
  Tjeldsund kommune
  Publisert: 19.02.2014 Frist: 31.12.2099
  Kommunalt næringsfond
  Vestnes kommune
  Publisert: 14.02.2014 Frist: 31.12.2099
  Gulen kommunale næringsfond
  Gulen kommune
  Publisert: 12.02.2014 Frist: Ingen søknadsfrist
  Kommunalt Næringsfond Selje, Vågsøy og Eid
  Nordfjord Vekst AS
  Publisert: 01.02.2014 Frist: Søknadsfrister se nettsida til Nordfjord Vekst
  Omstilling Flakstad kommune
  Flakstad Utvikling AS
  Publisert: 01.02.2014 Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond Tana
  Tana kommune
  Publisert: 29.01.2014 Frist: Fortløpende uten søknadsfrist
  Kommunalt næringsfond
  Brønnøy kommune
  Publisert: 28.01.2014 Frist: løpende saksbehandling
  Kommunalt næringsfond
  Andøy kommune
  Publisert: 17.01.2014 Frist: Løpende saksbehandling
  Tilrettelegging for næringsutvikling
  Finnmark fylkeskommune
  Publisert: 08.01.2014 Frist: 31.12.2017
  Solørfondet - kommunalt næringsfond for Grue, Åsnes og Våler
  Solørfondet
  Publisert: 08.01.2014 Frist: 1 uke før saksbehandler-/styremøte
  Tilskudd til regional utvikling i Vest-Agder
  Vest-Agder fylkeskommune
  Publisert: 03.01.2014 Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond Vevelstad
  Vevelstad kommune
  Publisert: 01.01.2014 Frist: Løpende saksbehandling.
  KNF Alstahaug
  Alstahaug kommune
  Publisert: 01.01.2014 Frist: 31.12.2019
  Steigen Kultur og Næringsfond
  Steigen kommune
  Publisert: 01.01.2014 Frist: 31.12.2020
  Roan kommunes næringsfond
  Roan kommune
  Publisert: 01.01.2014 Frist: 20.11.2017
  Femundfondet og Næringsfondet
  Engerdal kommune
  Publisert: 01.01.2014 Frist: Søknader kan fremmes hele året
  Aust-Agder, Regionalt Næringsfond Arendal, Froland, Grimstad
  Reg.næringsfond for Arendal, Grimstad og Froland
  Publisert: 01.01.2014 Frist: 31.12.2020
  Kommunale næringsfond - Skodje kommune
  Ålesund Kunnskapspark AS
  Publisert: 01.01.2014 Frist: Løpende
  Regionalt næringsfond - Kongsbergregionen
  Kongsbergregionen
  Publisert: 29.10.2013 Frist: Fortløpende
  Lindesnesfondet
  Lindesnesfondet
  Publisert: 12.09.2013 Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond
  Aure kommune
  Publisert: 10.05.2013 Frist: Søknadsfrister: 15.feb, 15.apr, 15.aug og 15.okt
  Kommunalt næringsfond
  Haram kommune
  Publisert: 06.05.2013 Frist: Frister 31.01, 30.04, 31.08 og 30.11
  Kommunalt næringsfond Skånland kommune
  Skånland
  Publisert: 23.04.2013 Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond - Tromsø kommune
  Tromsø-næringsfond
  Publisert: 19.04.2013 Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond - Gratangen kommune
  Gratangen kommune
  Publisert: 02.04.2013 Frist: Fortløpende
  Kommunalt Næringsfond
  Alta kommune
  Publisert: 26.03.2013 Frist: Fortløpende
  Kraftfond
  Alta kommune
  Publisert: 26.03.2013 Frist: Fortløpende
  Egenkapitalfondet
  Alta kommune
  Publisert: 26.03.2013 Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond
  Ulstein kommune
  Publisert: 22.03.2013 Frist: 1. april og 1. oktober
  Kommunalt næringsfond - Lenvik kommune
  Lenvik kommune
  Publisert: 14.02.2013 Frist: Søknadsfrist 1. mai og 31. oktober.
  Hadsel kommunes næringsfond
  Fiskeriparken AS
  Publisert: 12.02.2013 Frist: 31.12.2017
  Fylkeskommunalt næringsfond
  Giske kommune
  Publisert: 11.02.2013 Frist: Løpande behandling
  Aust-Agder; Regionalt næringsfond Birkenes, Iveland, Lillesand
  Reg.næringsfond for Lillesand, Birkenes og Iveland
  Publisert: 01.02.2013 Frist: Løpende behandling
  Interkommunalt næringsfond for Holtålen og Røros
  Røros kommune
  Publisert: 31.01.2013 Frist: Fortløpende søknader.
  Kommunalt næringsfond for Røros
  Røros kommune
  Publisert: 31.01.2013 Frist: Søknader behandles forløpende.
  Kommunalt næringsfond
  Øyer kommune
  Publisert: 28.01.2013 Frist: 31.12.2020
  Regionale utviklingsmidler i Hallingdal
  Buskerud fylkeskommune
  Publisert: 17.01.2013 Frist: 31.12.2017
  Kommunalt næringsfond
  Værøy kommune
  Publisert: 17.01.2013 Frist: 1/2, 1/5 og 1/10 i året
  Kommunalt næringsfond
  Os kommune
  Publisert: 08.01.2013 Frist: 31.12.2020
  Aust-Agder; Regionalt næringsfond Østregionen
  Regionalt næringsfond for østregionen
  Publisert: 01.01.2013 Frist: Løpende behandling
  Aust-Agder fk, Tilskudd til regional- og næringsutvikling
  Aust-Agder fylkeskommune
  Publisert: 01.01.2013 Frist: Løpende behandling
  Kommunale næringsfond
  Halsa kommune
  Publisert: 01.01.2013 Frist: 4 søknadsfrister per år
  Kommunalt fond Verran
  Verran kommune
  Publisert: 01.01.2013 Frist: 01.01.2018
  Kommunalt næringsfond
  Lurøy kommune
  Publisert: 01.01.2013 Frist: 15/2, 17/5, 30/08 og 8/11
  Tilskudd til omstilling og nyskaping
  Nordland fylkeskommune
  Publisert: 25.11.2012 Frist: Løpende saksbehandling
  Steinkjer Kommunalt Næringsfond
  Steinkjer Næringsselskap AS
  Publisert: 20.11.2012 Frist: 31.12.2017
  Inntrøndelag lokalt fond Steinkjer Kommune
  Steinkjer Næringsselskap AS
  Publisert: 20.11.2012 Frist: Søkbart hele året
  Kommunalt næringsfond
  Sykkylven kommune
  Publisert: 07.11.2012 Frist: 31.12.2019
  Regionalt næringsfond for Midtre Namdal
  Midtre Namdal samkommune Utvikling
  Publisert: 01.11.2012 Frist: 31.12.2019
  Kommunalt næringsfond
  Ørskog kommune
  Publisert: 26.10.2012 Frist: 31.12.2099
  Inntrøndelag regionalt næringsfond
  Steinkjer Næringsselskap AS
  Publisert: 09.10.2012 Frist: Søkbart hele året.
  Etableringsstipend - Kommunalt Næringsfond
  Sandøy kommune
  Publisert: 27.09.2012 Frist: 31.12.2099
  Bedriftsuviklingstilskot - Kommunalt næringsfond
  Sandøy kommune
  Publisert: 27.09.2012 Frist: 31.12.2099
  Investeringar i bedrifter - Kommunalt Næringsfond
  Sandøy kommune
  Publisert: 27.09.2012 Frist: 31.12.2099
  Kommunalt tiltaksarbeid - Kommunalt Næringsfond
  Sandøy kommune
  Publisert: 27.09.2012 Frist: 31.12.2099
  Kommunalt næringsfond
  Vanylven Utvikling AS
  Publisert: 01.09.2012 Frist: 31.12.2099
  RDA-midlar bedriftsretta
  Vanylven Utvikling AS
  Publisert: 01.09.2012 Frist: 31.12.2099
  Interreg VB Nordlig Perfieri og Arktis
  Nordland fylkeskommune
  Publisert: 20.08.2012 Frist: 31.12.2017
  Næringsfondet Vekst for Tingvoll
  Tingvoll kommune
  Publisert: 08.08.2012 Frist: Vurderes fortløpende
  Kommunalt næringsfond i Sauherad
  Sauherad kommune
  Publisert: 03.08.2012 Frist: 31.12.2017
  Kommunalt næringsfond
  Fræna kommune
  Publisert: 01.08.2012 Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond i Bø
  Bø kommune i Telemark
  Publisert: 06.07.2012 Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond
  Herøy kommune
  Publisert: 21.06.2012 Frist: Fortløpende
  RK midler i landbruket
  Nord-Trøndelag Fylkeskommune
  Publisert: 26.04.2012 Frist: Søknadsfrist 15.02.2017 og 15.09.2017
  NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)
  Nord-Trøndelag Fylkeskommune
  Publisert: 24.04.2012 Frist: Søkbar hele året
  Interreg medfinansiering NTFK
  Nord-Trøndelag Fylkeskommune
  Publisert: 24.04.2012 Frist: Se interregs nettside for søknadsfrister
  Sørsamisk språk, kultur og næring
  Nord-Trøndelag Fylkeskommune
  Publisert: 24.04.2012 Frist: Søkbar hele året
  SPINE AS - Støtteordning for uttesting (KNF-skjema)
  SPINE AS - Testforvalter
  Publisert: 11.04.2012 Frist: Ingen frist, benyttes for testing.
  SPINE AS - Støtteordning for uttesting (Standardskjema)
  SPINE AS - Testforvalter
  Publisert: 11.04.2012 Frist: Ingen frist, benyttes for testing.
  SPINE AS - Støtteordning for uttesting (INTERREG 2014-2020)
  SPINE AS - Testforvalter
  Publisert: 11.04.2012 Frist: Ingen frist, benyttes for testing.
  SPINE AS - Støtteordning for uttesting (INTERREG NORD)
  SPINE AS - Testforvalter
  Publisert: 11.04.2012 Frist: Ingen frist, benyttes for testing.
  SPINE AS - Støtteordning for uttesting (INTERREG SÁPMI)
  SPINE AS - Testforvalter
  Publisert: 11.04.2012 Frist: Ingen frist, benyttes for testing.
  SPINE AS - Støtteordning for uttesting (INTERREG 2014-2020) - ØKS
  SPINE AS - Testforvalter
  Publisert: 11.04.2012 Frist: Ingen frist, benyttes for testing.
  REG.FOND for Stjørdal, Frosta og Meråker
  Reg.fond for Stjørdal, Meråker og Frosta
  Publisert: 14.03.2012 Frist: 02.03, 18.05, 31.08 og 16.11
  Samiske tilskudd
  Nordland fylkeskommune
  Publisert: 21.01.2012 Frist: 1/3 og 15/9 i året
  Tilskudd til stedsutvikling
  Nordland fylkeskommune
  Publisert: 02.01.2012 Frist: Løpende saksbehandling
  Tilskudd til bredbåndsutbygging
  Nordland fylkeskommune
  Publisert: 02.01.2012 Frist: Løpende saksbehandling
  Statskogordningen
  Nordland fylkeskommune
  Publisert: 02.01.2012 Frist: Løpende saksbehandling
  Regionale utviklingsmidler
  Troms fylkeskommune
  Publisert: 02.01.2012 Frist: Løpende saksbehandling
  Fylkeskommunalt næringsfond
  Troms fylkeskommune
  Publisert: 01.01.2012 Frist: Løpende saksbehandling
  Rekruttering/kompetanseheving landbruk
  Nordland fylkeskommune
  Publisert: 01.01.2012 Frist: 1/3 i året
  Tilskudd til kommunal infrastruktur
  Nordland fylkeskommune
  Publisert: 19.12.2011 Frist: 1/3 i året

  Antall støtteordninger:
  266 aktive, 546 totalt
  Antall forvaltere:
  308 totalt