(Du er ikke pålogget) 
 

Gründerfond Bodø

Bodø kommune ønsker å stimulere til bedriftsetablering og vekst. For at unge gründere lettere skal kunne reallisere ideer som kan bli ny forretningsvirksomhet ønsker kommunen å bidra til veiledning og økonomisk støtte.

Gjennom finansiering fra gründerfonds tilskudd fra Nordland Fylkeskommune kan det søkes på støtte til bedriftsutvikling, investering og tiltak for etablering av virksomht.

Krav til søker og søknad:

  • Søker må være i aldersgruppen 18-35 år
  • Tilskudd kan kombineres med andre virkemidler
  • Tilskuddet kan nyttes til kjøp av tjenester og konsulentbistand
  • Tilskudd kan brukes til ekstern idè- eller produktutvikling, kurs og etableringskostnader
  • Tilskuddet kan ikke brukes til drift eller sanering av gjeld
  • Tilsagn gjelder for et år

TIlskuddet kan maksimalt være kr. 25.000 og søknad må vise til omsøkt kostnad til tiltaket.

Ved tilsagnsbeløp inntil kr. 5000 utbetales beløp i sin helhet og kostnadsdokumentasjon og rapport fremlegges ved ferdigstillelse av tiltaket. Ved tilsagt om større beløp, utbetales tilskuddet i to omganger. Første utbetaling ved innvilgning av tilskuddd, siste ved levering av kostnadsdokumentasjon og kort rapport.

 

Søknad må innehold minimum plan for prosjektets innhold og kostnadsramme.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen