(Du er ikke pålogget) 
 

Støtte til EU- og Interreg-prosjekter

Viken fylkeskommune skal legge tilrette for regional utvikling. Internasjonalt arbeid er et middel for å nå oppsatte mål i arbeidet. Støtte til medfinansiering av EU- og Interreg-prosjekter er et virkemiddel for å stimulere til internasjonalt samarbeid, og utnytte internasjonale støtteordninger i det regionale utviklingsarbeidet.

Støtteordningen skal bidra til å nå fylkeskommunens egne mål slik de er formulert i fylkesplanen, regionale planer og sektorplaner.

Ved behandling av søknader vil følgende vurderes:

a. Hvordan prosjektet vil bidra til fylkeskommunens mål slik de er angitt i gjeldende økonomiplan (fylkesplanens handlingsprogram)

b. Søkers gjennomføringsevne

c. Generell prosjektkvalitet

d. Støttens utløsende effekt

 

Søknadsfrister i 2020 vil være 15. februar og 15. august.

NB! Les mer om selve støtteordningen under "Viktig info".

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen