(Du er ikke pålogget) 
 

Kompetanse i regionale næringsmiljøer

 Åpne i nytt vindu for utskrift

Bakgrunn for ordningen

Fram til og med 2016 var dette en ordning som ble forvaltet sentralt gjennom Innovasjon Norge, da kalt "Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø". Fra og med 2017 er det fylkeskommunene som har ansvaret for å forvalte disse midlene for å hjelpe næringsmiljøer i Buskerud å møte fremtidens kompetansebehov.

Målet med ordningen er å mobilisere til samarbeid mellom bedrifter i næringsmiljøer og til koblinger mellom bedrifter og relevante utdanningsmiljøer for å møte kompetansebehovet i næringslivet.

Tilgjengelig ramme

Det er satt av 2 950 000 kroner til ordningen for 2017. Dette er søkbare midler gjennom Regionalforvaltning.no. Det vil være politisk behandling for tildeling av midler. Det vil bli to utlysninger i 2017 og midlene vil fordeles mellom støtteverdige prosjekter i disse to rundene.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er satt 15. november 2017.

Om tiltakene/prosjektene som det kan søkes om midler til:

De viktigste kriteriene for måloppnåelse er styrket innovasjonsevne og bedre tilgang til relevant kompetanse i bedriftene.

Følgende tiltak og aktiviteter kan støttes:

 • Forstudier som har som mål å kartlegge regionale og lokale kompetansegap og kompetansebehov
 • Prosjekter som øker kompetansefremmende samarbeid mellom bedriftssamarbeid og kompetansemiljøer, som for eksempel universitets- og høyskolemiljøer    
 • Prosjekter som mobiliserer til målrettet kompetanseheving i bedriftene, tilpasset lokale og regionale behov og fortrinn    
 • Prosjekter som styrker kompetanseutviklingen i eksisterende og fremtidige vekstnæringer    
 • Prosjekter som gir økt tilgang til rett kompetanse for regionale næringsmiljøer gjennom samarbeid med utdanningsinstitusjoner fra videregående til universitetsnivå    

Det gis ikke støtte til enkeltbedrifter. Prosjektene skal være innenfor tema og satsingsområder i vedtatte regionale planer og strategier.

Om søknaden

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde bl.a. mål for tiltaket/prosjektet, kriterier for etterprøving av måloppnåelse og resultater, plan for utnyttelse av resultatene og plan for fremdrift, samt budsjett og finansieringsplan.

I vurderingen fylkeskommunen skal gjøre av innkomne søknader vil det legges vekt på:

- Relevans og merverdi for samfunnsutvikling og verdiskaping i Buskerud
- Prosjektkvalitet
- Gjennomføringsevne

  Fylkeskommunen ønsker at det søkes om prosjekter av en viss størrelse. I mindre prosjekter vil søknaden måtte vise hvordan aktiviteter skal bidra til ovennevnte kriterier. 

  Hvem kan søke:

  Aktører i Buskerud innenfor følgende kategorier

  • Bedrifter i samarbeidskonstellasjon som samarbeider med en eller flere utdannings- eller forskningsinstitusjoner og/eller offentlige aktører
  • Utdannings- og forskningsinstitusjoner koblet til bedriftssamarbeid
  • Organisasjoner i samarbeid med utdannings- og forskningsinstitusjoner og/eller offentlige aktører
  • Offentlige aktører koblet til bedriftssamarbeid

  Buskerud-baserte interessenter som søker om midler fra programmet kan samarbeid med aktører utenfor fylket.

  Tilskuddsandel

  Prosjektet skal være fullfinansiert. Tilskuddsandel kan ikke overstige 50 % av prosjektets totale kostnad. Det forventes egenfinansiering på minimum 30 %.

  Forutsetning for tildeling av midler

  Støtte tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregelverk. Dersom støttemottaker er å anse som et foretak, bedriftsnettverk o.l. skal bestemmelsene om «gruppeunntak» i statsstøtteregelverket legges til grunn dersom tilskudd ikke kan gis som bagatellmessig støtte.

  For spørsmål, kontakt Buskerud fylkeskommune v/ enhetsleder Janne Buhaug, mob. 415 46 856, epost: janne.buhaug@bfk.no

   

  Støtteordninger

  Søk støtteordninger De siste ordningene innen
  Tilskudd til hurtigladestasjoner for elbiler i Buskerud 2017
  Buskerud fylkeskommune
  Publisert: 21.06.2017 Frist: Løpende
  Grønn Vekst
  Buskerud fylkeskommune
  Publisert: 21.06.2017 Frist: 01.11.2017
  EU-søknader
  Rogaland fylkeskommune
  Publisert: 15.06.2017 Frist: 30.06.2017
  Utkantbutikker Nordland
  Nordland fylkeskommune
  Publisert: 13.06.2017 Frist: Søknadsfrist ila. oktober
  Kommunalt næringsfond
  Evenes kommune
  Publisert: 12.06.2017 Frist: 31.12.2017
  Kommunalt næringsfond Kristiansund
  Kristiansund kommune
  Publisert: 06.06.2017 Frist: Søknadsfrist Høst 2017 - 10. september.
  Kommunalt næringsfond 2017
  Hareid kommune
  Publisert: 06.06.2017 Frist: Løpande
  Lærdal kommune - omstillingsmidlar for utlysing 2017
  Lærdal kommune
  Publisert: 06.06.2017 Frist: 15.11.2017
  Tilskotsordning for vassmiljøtiltak i Møre og Romsdal vassregion
  Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert: 30.05.2017 Frist: 31.12.2021
  Nord-Trøndersk bredbåndssatsing- 2017
  Nord-Trøndelag Fylkeskommune
  Publisert: 19.05.2017 Frist: 15.08.2017
  Kommunalt næringsfond 2017
  Sør-Odal kommune
  Publisert: 11.05.2017 Frist: 01.08.2017
  Kommunalt næringsfond for Rendalen kommune
  Rendalen kommune
  Publisert: 09.05.2017 Frist: Løpende
  Distriktforsk Trøndelag - Mobilisering til FoU
  Sør-Trøndelag fylkeskommune
  Publisert: 09.05.2017 Frist: Løpende
  Distriktforsk Trøndelag - Forprosjekt
  Sør-Trøndelag fylkeskommune
  Publisert: 09.05.2017 Frist: Løpende
  Utviklingsfondet i Nord-Odal
  Nord-Odal kommune
  Publisert: 01.05.2017 Frist: Løpende vurdering av søknader
  Tilskotsordning for Regional delplan for klima og energi
  Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert: 27.04.2017 Frist: 31.12.2099
  Tilskotsordning for innføring av miljøleiing i kommunane
  Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert: 27.04.2017 Frist: 31.12.2099
  Friluftsmidler STFK
  Sør-Trøndelag fylkeskommune
  Publisert: 26.04.2017 Frist: Løpende
  Telemark interkommunale næringsfond TIN - Utviklingsprosjekt
  Telemark fylkeskommune
  Publisert: 19.04.2017 Frist: Søknadsfrist 31.08.2017
  MERKUR Servicestøtte 2017
  Merkur-programmet
  Publisert: 17.04.2017 Frist: Løpende
  VRI4 - FoU-startpakken (rekrutteringspakken)
  Sogn- og Fjordane fylkeskommune
  Publisert: 10.04.2017 Frist: Løpande
  Marint Verdiskapingsfond 2017
  Sogn- og Fjordane fylkeskommune
  Publisert: 07.04.2017 Frist: 22.09.2017
  Regionalt Etablerarfond Hardanger 2017
  Hardangerrådet iks
  Publisert: 05.04.2017 Frist: Sjå www.hardanger.com
  Etablererfond for Bergensregionen 2017
  Nordhordland Utviklingsselskap IKS
  Publisert: 05.04.2017 Frist: Søknader vurderes fortløpende
  VRI Rogaland 2017
  Rogaland fylkeskommune
  Publisert: 01.04.2017 Frist: 10.01.2018
  Næringsutvikling i distriktskommuner
  Buskerud fylkeskommune
  Publisert: 23.03.2017 Frist: 20.08.2017
  Kompetanse i regionale næringsmiljøer
  Buskerud fylkeskommune
  Publisert: 23.03.2017 Frist: 15.11.2017
  Støtte til medfinansiering av prosjekt innen EU- og Interregprogrammene
  Østfold fylkeskommune
  Publisert: 20.03.2017 Frist: 01.09.2017
  Energinettverks-ordninga
  Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert: 17.03.2017 Frist: 31.12.2018
  Kommunalt næringsfond
  Norddal kommune
  Publisert: 13.03.2017 Frist: 01.10.2014
  Tilskot til forsking i Møre og Romsdal
  Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert: 10.03.2017 Frist: 31.12.2019
  Gründerfond Rana Utviklingsselskap
  Rana Utviklingsselskap AS
  Publisert: 08.03.2017 Frist: Løpende saksbehandling
  Tilskuddsordning for videreutvikling av multifunksjonelle nærbutikker i utkantstrøk
  Telemark fylkeskommune
  Publisert: 06.03.2017 Frist: Utover frist løpende iht.
  Tettstadutvikling og stadforming 2017
  Sogn- og Fjordane fylkeskommune
  Publisert: 03.03.2017 Frist: 31.12.2017
  Økt innovasjon, kompetanse og nyetableringer i Hedmark
  Hedmark fylkeskommune
  Publisert: 03.03.2017 Frist: 12.09.2017
  Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond
  Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert: 01.03.2017 Frist: 01.09.2017
  Støtte til prosjektutvikling innen EU- og Interregprogrammer
  Østfold fylkeskommune
  Publisert: 01.03.2017 Frist: 01.09.2017
  2017 Kommunale Næringsfond Leikanger og Sogndal
  Sogn Næring
  Publisert: 01.03.2017 Frist: Søknader vert handsama fortløpande.
  Folkehelsearbeid i kommunane i Hordaland 2017
  Hordaland fylkeskommune
  Publisert: 24.02.2017 Frist: 01.07.2017
  Støtte til utviklingsprosjekt - Hydrogen Region Sogn og Fjordane
  Sogn- og Fjordane fylkeskommune
  Publisert: 22.02.2017 Frist: 31.12.2017
  Agder - NY VEKST
  Agder - NY VEKST
  Publisert: 21.02.2017 Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond for Lavangen
  Lavangen-næringsfond
  Publisert: 10.02.2017 Frist: Endelig frist publiseres på et senere tidspunkt
  Tilskuddsmidler for regional utvikling 2017
  Telemark fylkeskommune
  Publisert: 06.02.2017 Frist: Innen 20.03.2017 og innen 20.09.17 for andre runde
  RULL-midlar landbruket Hordaland
  Hordaland fylkeskommune
  Publisert: 01.02.2017 Frist: Søknadsfristar: 15.4 og 15.10 (årleg)
  Kommunalt næringsfond
  Hemne kommune
  Publisert: 31.01.2017 Frist: Løpende søknadsfrist
  Kommunalt næringsfond
  Kautokeino kommune
  Publisert: 31.01.2017 Frist: Åpen frist
  Kommunalt næringsfond Torsken
  Torsken kommune
  Publisert: 31.01.2017 Frist: Løpende
  Regionale utviklingsmidlar for Møre og Romsdal
  Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert: 28.01.2017 Frist: 31.12.2099
  Utvikling av kommersielle bedriftsnettverk
  Østfold fylkeskommune
  Publisert: 24.01.2017 Frist: Søknader behandles fortløpende
  Regionalt næringsfond for Indre Namdal
  Næringsfondet i Indre Namdal
  Publisert: 24.01.2017 Frist: 31.12.2017
  Kommunalt næringsfond 2017 Kåfjord kommune
  Kåfjord-næringsfond
  Publisert: 19.01.2017 Frist: Neste behandlingsmøte er 15.sept 2017
  Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland
  Hordaland fylkeskommune
  Publisert: 12.01.2017 Frist: Frist: 15.12.2017
  Økt og bærekraftig verdiskaping i reiseliv/opplevelsesnæringer
  Hedmark fylkeskommune
  Publisert: 09.01.2017 Frist: 12.09.2017
  Næringsfond Høylandet kommune
  Næringsfondet i Indre Namdal
  Publisert: 04.01.2017 Frist: 31.12.2017
  Kommunalt næringsfond
  Nordreisa kommune
  Publisert: 04.01.2017 Frist: 31.12.2017
  Kommunalt næringsfond i Kongsvinger 2017
  Kongsvinger kommune
  Publisert: 04.01.2017 Frist: Søknadsfrister 15/2, 15/5, 15/8, 15/11
  Kommunalt næringfond for Førde, Jølster, Naustdal og Gaular
  Sunnfjord Næringsutvikling
  Publisert: 03.01.2017 Frist: Ingen søknadsfrist
  Kommunalt Næringsfond 2017 - Flora kommune
  Flora kommune
  Publisert: 01.01.2017 Frist: 31.12.2017
  Kommunalt næringsfond 2017
  Porsanger kommune
  Publisert: 01.01.2017 Frist: 31.12.2017
  Næringsfond Grong kommune
  Næringsfondet i Indre Namdal
  Publisert: 01.01.2017 Frist: 31.12.2017
  Sør-Trøndelag, Regionale utviklingsmidler 2017
  Sør-Trøndelag fylkeskommune
  Publisert: 01.01.2017 Frist: 31.12.2017
  Kompetanse i Nordland
  Nordland fylkeskommune
  Publisert: 01.01.2017 Frist: 1/3 og 15/9 i året
  Innovasjon og næringsutvikling i Nordland
  Nordland fylkeskommune
  Publisert: 01.01.2017 Frist: 1/3 og 15/9 i året
  Forskning og utvikling i Nordland
  Nordland fylkeskommune
  Publisert: 01.01.2017 Frist: 1/3 og 15/9 i året
  Attraktive og inkluderende samfunn i Nordland
  Nordland fylkeskommune
  Publisert: 01.01.2017 Frist: 1/3 og 15/9 i året
  Kommunalt Næringsfond 2017
  Åfjord Næringsfond
  Publisert: 01.01.2017 Frist: To søknadsfrister, 1. mai og 1. november
  Regionalt næringsfond for Setesdal 2017
  Setesdal Regionråd
  Publisert: 01.01.2017 Frist: 31.12.2017
  Kommunalt næringsfond
  Agdenes kommune
  Publisert: 01.01.2017 Frist: 31.12.2017
  MERKUR Drivstoffanlegg 2017
  Merkur-programmet
  Publisert: 01.01.2017 Frist: Løpende
  MERKUR Investeringsstøtte 2017
  Merkur-programmet
  Publisert: 01.01.2017 Frist: Løpende
  MERKUR Utviklingsstøtte 2017
  Merkur-programmet
  Publisert: 01.01.2017 Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond
  Leksvik kommune
  Publisert: 01.01.2017 Frist: Søkbar hele året
  KOMMUNALT NÆRINGSFOND
  Vardø kommune
  Publisert: 28.12.2016 Frist: 01.12.2017
  Kommunalt næringsfond
  Skjervøy kommune
  Publisert: 22.12.2016 Frist: Løpende saksbehandling
  Gründerfond Narvik
  Futurum AS
  Publisert: 15.12.2016 Frist: 01.11.2017
  Utviklingsprogram Narvikregionen del II
  Futurum AS
  Publisert: 10.12.2016 Frist: 01.09.2017
  Tilskotsordning Ladestasjonar 2016-2017
  Sogn- og Fjordane fylkeskommune
  Publisert: 07.12.2016 Frist: Løpande
  Moskenes kommune Grynderfond
  Moskenes kommune
  Publisert: 23.11.2016 Frist: Løpende søknadsfrist
  Kommunalt næringsfond Moskenes Kommune
  Moskenes kommune
  Publisert: 23.11.2016 Frist: 01.02,15.05,01.09,15.11 i året
  Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2017
  Sogn- og Fjordane fylkeskommune
  Publisert: 14.11.2016 Frist: 15. januar, 15. april, 15. august og 15. oktober
  Aktivitetsturisme i Buskerud
  Buskerud fylkeskommune
  Publisert: 11.11.2016 Frist: 31.12.2017
  Tilskot til utvikling av datalagringssentre og betre fiberstamnett i Hordaland
  Hordaland fylkeskommune
  Publisert: 11.11.2016 Frist: Søknadane vert vurdert fortløpande
  Interreg Botnia-Atlantica
  Nordland fylkeskommune
  Publisert: 05.10.2016 Frist: - neste søknadsfrist 13.09.2017
  Gründerfond Bodø
  Bodø kommune
  Publisert: 01.09.2016 Frist: Søknader behandles løpende
  Kommunalt næringsfond
  Karlsøy kommune
  Publisert: 24.05.2016 Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond i Nord-Odal
  Nord-Odal kommune
  Publisert: 25.02.2016 Frist: 01.12.2017
  Gründerfond
  Rødøy kommune
  Publisert: 10.02.2016 Frist: Rullerende søknadsfrist, behandlingstid 1-3 mnd
  Kommunalt næringsfond B
  Rødøy kommune
  Publisert: 10.02.2016 Frist: Rullerende søknadsfrist, behandlingstid 1-3 mnd
  Kommunalt næringsfond - Kvæfjord kommune
  Kvæfjord kommune
  Publisert: 19.01.2016 Frist: Løpende behandling
  Omstilling Bindal - innovasjonsstøtte
  Bindal Utvikling AS
  Publisert: 15.01.2016 Frist: Løpende saksbehandling
  Kommunalt næringsfond
  Balsfjord kommune
  Publisert: 04.01.2016 Frist: Løpende saksbehandling
  Kommunale næringsfond - Sula kommune 2016
  Ålesund Kunnskapspark AS
  Publisert: 01.01.2016 Frist: Løpende
  Vikna kommunale Utviklingsfond
  Ytre Namdal Regionråd - Kystgruppen
  Publisert: 02.12.2015 Frist: Søknadsfrist 15.02, 15.05, 15.10
  Ytre Namdal regionale Næringsfond
  Ytre Namdal Regionråd - Kystgruppen
  Publisert: 02.12.2015 Frist: Søkbar hele året
  Leka kommunale utviklingsfond
  Ytre Namdal Regionråd - Kystgruppen
  Publisert: 01.12.2015 Frist: Hele året
  Kommunalt næringsfond Sørreisa Kommune
  Sørreisa kommune
  Publisert: 01.11.2015 Frist: Fortløpende søknadsbehandling
  Næringsstrategier, FoU og kompetanse
  Troms fylkeskommune
  Publisert: 10.10.2015 Frist: Løpende saksbehandling
  Forprosjekt Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) 2014-2020
  Interreg Øresund/Kattegat/Skagerrak
  Publisert: 02.09.2015 Frist: Publisert på hjemmesiden Interreg ØKS
  Listerfondet
  Listerfondet
  Publisert: 31.08.2015 Frist: Løpende, se pub.tekst
  hoppid-fond
  Giske kommune
  Publisert: 01.08.2015 Frist: løpande behandling
  Omstilling Lierne - Lierne Utvikling AS
  Lierne kommune omstilling
  Publisert: 07.07.2015 Frist: Søknader kan sendes fortløpende
  Rekruttering og kompetanse i landbruket
  Hedmark fylkeskommune
  Publisert: 24.06.2015 Frist: 31.12.2017
  Telemark Utviklingsfond
  Telemark Utviklingsfond
  Publisert: 22.06.2015 Frist: Løpende søknader
  Hoppid Midler
  Aukra næringsforum
  Publisert: 01.06.2015 Frist: Løpende
  RDA midler
  Aukra næringsforum
  Publisert: 01.06.2015 Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond
  Leirfjord kommune
  Publisert: 15.04.2015 Frist: løpende saksbehandling
  Kommunalt næringsfond
  Sortland kommune
  Publisert: 10.04.2015 Frist: Løpende saksbehandling
  Kommunalt næringsfond
  Bø kommune
  Publisert: 09.04.2015 Frist: Løpende saksbehandling
  Hammerfest kommune - Distriktspolitisk utvalg
  Hammerfest kommune
  Publisert: 25.03.2015 Frist: April og September
  Kommunalt næringsfond Salangen 2015
  Salangen kommune
  Publisert: 18.03.2015 Frist: Løpende søknadsfrist
  Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Grenseløst samarbeid Forstudier
  Interreg Sverige-Norge Grenseløst Samarbeid
  Publisert: 16.03.2015 Frist: Publisert på hjemmesiden Interreg Sverige-Norge
  Kommunalt næringsfond - Berg kommune
  Berg kommune
  Publisert: 15.03.2015 Frist: Løpende søknadsbehandling
  hoppid.no-fondet for Stranda kommune
  Stranda kommune, Næringsavdelinga
  Publisert: 11.03.2015 Frist: Kontinuerleg søknad
  Kommunalt næringsfond
  Frøya Kommune
  Publisert: 23.02.2015 Frist: Fortløpende behandling.
  Kommunalt næringsfond
  Snillfjord kommune
  Publisert: 20.02.2015 Frist: Forløpende
  Kommunalt næringsfond i Sande kommune
  Sande kommune
  Publisert: 18.02.2015 Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond - Dyrøy kommune
  Dyrøy kommune
  Publisert: 18.02.2015 Frist: Behandles fortløpende i neste formannskapsmøte
  Kommunalt Næringsfond (551.60)
  Eide kommune
  Publisert: 16.02.2015 Frist: Søknader mottas fortløpende
  RDA-fond (551.61)
  Eide kommune
  Publisert: 16.02.2015 Frist: Søknader mottas fortløpende
  Omstillingsmidler Meløy
  Meløy Utvikling KF
  Publisert: 13.02.2015 Frist: Løpende saksbehandling
  Kommunalt næringsfond - Storfjord
  Storfjord kommune
  Publisert: 06.02.2015 Frist: Behandles fortløpende etter 10.01,10.05 og 10.09.
  Interreg medfinansiering 2014-2020, Sør-Trøndelag
  Sør-Trøndelag fylkeskommune
  Publisert: 05.02.2015 Frist: Se søknadsfrister på nettside
  Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Nordens grønne belte
  Interreg Sverige-Norge Nordens grønne belte
  Publisert: 04.02.2015 Frist: Publiseres på www.interreg-sverige-norge.com
  Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Indre Skandinavia
  Interreg Indre Skandinavia
  Publisert: 03.02.2015 Frist: Publisert på hjemmesiden Interreg Sverige-Norge
  Kommunalt næringsfond
  Hitra kommune
  Publisert: 01.02.2015 Frist: Søknadsfrist 2 ganger pr. år; 1. mai og 1. oktober
  Interreg VA NORD - Delområde Sápmi
  Troms fylkeskommune - Interreg
  Publisert: 15.01.2015 Frist: 01.01.2020
  Interreg VA NORD-programmet
  Troms fylkeskommune - Interreg
  Publisert: 15.01.2015 Frist: 01.01.2020
  Kommunalt næringsfond
  Hasvik kommune
  Publisert: 14.01.2015 Frist: Fortløpende
  Levanger og Verdal: Regionalt Næringsfond
  Innherred samkommune
  Publisert: 14.01.2015 Frist: Søknadsfrister: 1.3, 15.5 og 1.10
  Inn Trøndelag fond lokal andel Snåsa Kommune
  Steinkjer Næringsselskap AS
  Publisert: 01.01.2015 Frist: Søkbart hele året
  Gründerfond
  Nesna kommune
  Publisert: 01.01.2015 Frist: Løpende saksbehandling
  Kommunalt næringsfond
  Nesna kommune
  Publisert: 01.01.2015 Frist: Løpende saksbehandling
  Kommunalt næringsfond
  Sør-Varanger kommune
  Publisert: 18.12.2014 Frist: Fortløpende
  Nesseby kommunes Samfunns- og næringsutviklingsfond
  Nesseby kommune
  Publisert: 27.11.2014 Frist: Løpende saksbehandling
  Kommunalt næringsfond
  Nesseby kommune
  Publisert: 27.11.2014 Frist: Løpende saksbehandling
  Omstillingsmidler
  Nordkapp kommune
  Publisert: 26.11.2014 Frist: 28.07.2017
  Kommunalt Næringsfond
  Nordkapp kommune
  Publisert: 26.11.2014 Frist: løpende
  Tilskotsordning for miljøsertifisering
  Sogn- og Fjordane fylkeskommune
  Publisert: 17.11.2014 Frist: Løpande
  Kommualt næringsfond
  Nissedal kommune
  Publisert: 05.11.2014 Frist: Løpande frist
  251 001 12 Næringsutviklingsfondet
  Hjartdal kommune
  Publisert: 29.10.2014 Frist: Søknadar handsamast fortløpande
  Kommunalt næringsfond
  Vega kommune
  Publisert: 16.10.2014 Frist: 31.12.2025
  Kommunalt næringsfond
  Meldal kommune
  Publisert: 15.10.2014 Frist: Løpende Søknadsfrist
  Kommunalt næringsfond
  Vadsø kommune
  Publisert: 12.10.2014 Frist: Søknadene behandles løpende
  Hedmark fylkeskommune - medfinansiering - Interreg Sverige-Norge
  Interreg Indre Skandinavia
  Publisert: 01.10.2014 Frist: 31.12.2020
  Kommunalt næringsfond
  Hornindal kommune
  Publisert: 01.10.2014 Frist: Løpande utlysing
  Interreg Øvrig
  Nordland fylkeskommune
  Publisert: 01.10.2014 Frist: Ta kontakt med Gunnhild Aasmoe
  Regionalt etablerarfond i Sunnhordland
  Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS
  Publisert: 22.09.2014 Frist: Sjå www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no
  Omstillingsfondet
  Måsøy i Vekst KF
  Publisert: 03.09.2014 Frist: Forløpende
  Kommunalt næringsfond
  Måsøy i Vekst KF
  Publisert: 02.09.2014 Frist: Løpende
  Kommunalt Næringsfond
  Rissa kommune
  Publisert: 21.08.2014 Frist: Løpende søknadsfrist
  Kommunalt næringsfond i Nome
  Nome kommune
  Publisert: 13.08.2014 Frist: 31.12.2017
  Kommunalt Næringsfond - Bardu kommune
  Bardu kommune
  Publisert: 09.07.2014 Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond
  Røst kommune
  Publisert: 27.05.2014 Frist: Løpende saksbehandling.
  Kommunalt Kraftfond- Bardu kommune
  Bardu kommune
  Publisert: 25.05.2014 Frist: Fortløpende
  Kraftfond
  Stor-Elvdal kommune
  Publisert: 29.04.2014 Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond
  Stor-Elvdal kommune
  Publisert: 29.04.2014 Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond
  Lebesby kommune
  Publisert: 30.03.2014 Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond
  Stordal kommune
  Publisert: 26.03.2014 Frist: Løpende
  Hadsel Gründerfond
  Fiskeriparken AS
  Publisert: 19.03.2014 Frist: 31.12.2017
  Gründerfond
  Mosjøen og omegn næringsselskap KF
  Publisert: 18.03.2014 Frist: 31.12.2019
  Kommunalt næringsfond i Bjugn kommune
  Bjugn kommune
  Publisert: 14.03.2014 Frist: Søknader behandles fortløpende
  Hammerfest kommune - Fiskerifond
  Hammerfest kommune
  Publisert: 13.03.2014 Frist: Rullerende
  Hammerfest Kommune - Næringsfond
  Hammerfest kommune
  Publisert: 11.03.2014 Frist: 1. oktober
  Kommunalt næringsfond
  Karasjok kommune
  Publisert: 11.03.2014 Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond
  Kvalsund kommune
  Publisert: 11.03.2014 Frist: Se kommunens hjemmeside
  Kommunalt næringsfond - Målselv kommune
  Målselv kommune
  Publisert: 10.03.2014 Frist: Løpende saksbehandling
  Kommunalt næringsfond
  Dønna kommune
  Publisert: 07.03.2014 Frist: 31.12.2025
  Kommunal næringsfond
  Seljord kommune
  Publisert: 06.03.2014 Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond
  Kragerø kommune
  Publisert: 05.03.2014 Frist: Løpende
  Kommunale næringsfond
  Kviteseid kommune
  Publisert: 05.03.2014 Frist: Løpende
  Balestrand kommune Næringsfond
  Balestrand kommune
  Publisert: 04.03.2014 Frist: Ingen søknadsfrist
  Kommunalt Næringsfond Drangedal
  Drangedal kommune
  Publisert: 28.02.2014 Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond
  Stryn kommune
  Publisert: 27.02.2014 Frist: Ingen søknadsfrist
  Kommunalt næringsfond
  Tjeldsund kommune
  Publisert: 19.02.2014 Frist: 31.12.2099
  Kommunalt næringsfond
  Vestnes kommune
  Publisert: 14.02.2014 Frist: 31.12.2099
  Gulen kommunale næringsfond
  Gulen kommune
  Publisert: 12.02.2014 Frist: Ingen søknadsfrist
  Kommunalt Næringsfond Selje, Vågsøy og Eid
  Nordfjord Vekst AS
  Publisert: 01.02.2014 Frist: Søknadsfrister se nettsida til Nordfjord Vekst
  Omstilling Flakstad kommune
  Flakstad Utvikling AS
  Publisert: 01.02.2014 Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond Tana
  Tana kommune
  Publisert: 29.01.2014 Frist: Fortløpende uten søknadsfrist
  Kommunalt næringsfond
  Brønnøy kommune
  Publisert: 28.01.2014 Frist: løpende saksbehandling
  Kommunalt næringsfond
  Andøy kommune
  Publisert: 17.01.2014 Frist: Løpende saksbehandling
  Tilrettelegging for næringsutvikling
  Finnmark fylkeskommune
  Publisert: 08.01.2014 Frist: 31.12.2017
  Solørfondet - kommunalt næringsfond for Grue, Åsnes og Våler
  Solørfondet
  Publisert: 08.01.2014 Frist: 3 dager før saksbehandlermøte
  Tilskudd til regional utvikling i Vest-Agder
  Vest-Agder fylkeskommune
  Publisert: 03.01.2014 Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond Vevelstad
  Vevelstad kommune
  Publisert: 01.01.2014 Frist: Løpende saksbehandling.
  KNF Alstahaug
  Alstahaug kommune
  Publisert: 01.01.2014 Frist: 31.12.2019
  Steigen Kultur og Næringsfond
  Steigen kommune
  Publisert: 01.01.2014 Frist: 31.12.2020
  Roan kommunes næringsfond
  Roan kommune
  Publisert: 01.01.2014 Frist: 20.11.2017
  Femundfondet og Næringsfondet
  Engerdal kommune
  Publisert: 01.01.2014 Frist: Søknader kan fremmes hele året
  Aust-Agder, Regionalt Næringsfond Arendal, Froland, Grimstad
  Reg.næringsfond for Arendal, Grimstad og Froland
  Publisert: 01.01.2014 Frist: 31.12.2020
  Kommunale næringsfond - Skodje kommune
  Ålesund Kunnskapspark AS
  Publisert: 01.01.2014 Frist: Løpende
  Regionalt næringsfond - Kongsbergregionen
  Kongsbergregionen
  Publisert: 29.10.2013 Frist: Fortløpende
  Lindesnesfondet
  Lindesnesfondet
  Publisert: 12.09.2013 Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond
  Aure kommune
  Publisert: 10.05.2013 Frist: Søknadsfrister: 15.feb, 15.apr, 15.aug og 15.okt
  Kommunalt næringsfond
  Haram kommune
  Publisert: 06.05.2013 Frist: Frister 31.01, 30.04, 31.08 og 30.11
  Kommunalt næringsfond Skånland kommune
  Skånland
  Publisert: 23.04.2013 Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond - Tromsø kommune
  Tromsø-næringsfond
  Publisert: 19.04.2013 Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond - Gratangen kommune
  Gratangen kommune
  Publisert: 02.04.2013 Frist: Fortløpende
  Egenkapitalfondet
  Alta kommune
  Publisert: 26.03.2013 Frist: Fortløpende
  Kraftfond
  Alta kommune
  Publisert: 26.03.2013 Frist: Fortløpende
  Kommunalt Næringsfond
  Alta kommune
  Publisert: 26.03.2013 Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond
  Ulstein kommune
  Publisert: 22.03.2013 Frist: 1. april og 1. oktober
  Kommunalt næringsfond - Lenvik kommune
  Lenvik kommune
  Publisert: 14.02.2013 Frist: Søknadsfrist 1. mai og 31. oktober.
  Hadsel kommunes næringsfond
  Fiskeriparken AS
  Publisert: 12.02.2013 Frist: 31.12.2017
  Fylkeskommunalt næringsfond
  Giske kommune
  Publisert: 11.02.2013 Frist: Løpande behandling
  Aust-Agder; Regionalt næringsfond Birkenes, Iveland, Lillesand
  Reg.næringsfond for Lillesand, Birkenes og Iveland
  Publisert: 01.02.2013 Frist: Løpende behandling
  Interkommunalt næringsfond for Holtålen og Røros
  Røros kommune
  Publisert: 31.01.2013 Frist: Fortløpende søknader.
  Kommunalt næringsfond for Røros
  Røros kommune
  Publisert: 31.01.2013 Frist: Søknader behandles forløpende.
  Kommunalt næringsfond
  Øyer kommune
  Publisert: 28.01.2013 Frist: 31.12.2020
  Kommunale grunnlagsinvesteringer
  Troms fylkeskommune
  Publisert: 21.01.2013 Frist: Søknadsfrist 15. september 2017
  Regionale utviklingsmidler i Hallingdal
  Buskerud fylkeskommune
  Publisert: 17.01.2013 Frist: 31.12.2017
  Kommunalt næringsfond
  Værøy kommune
  Publisert: 17.01.2013 Frist: 1/2, 1/5 og 1/10 i året
  Kommunalt næringsfond
  Os kommune
  Publisert: 08.01.2013 Frist: 31.12.2020
  Aust-Agder; Regionalt næringsfond Østregionen
  Regionalt næringsfond for østregionen
  Publisert: 01.01.2013 Frist: Løpende behandling
  Kommunalt fond Verran
  Verran kommune
  Publisert: 01.01.2013 Frist: 01.01.2018
  Kommunale næringsfond
  Halsa kommune
  Publisert: 01.01.2013 Frist: 4 søknadsfrister per år
  Kommunalt næringsfond
  Lurøy kommune
  Publisert: 01.01.2013 Frist: 15/2, 17/5, 30/08 og 8/11
  Aust-Agder fk, Tilskudd til regional- og næringsutvikling
  Aust-Agder fylkeskommune
  Publisert: 01.01.2013 Frist: Løpende behandling
  Tilskudd til omstilling og nyskaping
  Nordland fylkeskommune
  Publisert: 25.11.2012 Frist: Løpende saksbehandling
  Inntrøndelag lokalt fond Steinkjer Kommune
  Steinkjer Næringsselskap AS
  Publisert: 20.11.2012 Frist: Søkbart hele året
  Steinkjer Kommunalt Næringsfond
  Steinkjer Næringsselskap AS
  Publisert: 20.11.2012 Frist: 31.12.2017
  Kommunalt næringsfond
  Sykkylven kommune
  Publisert: 07.11.2012 Frist: 31.12.2019
  Regionalt næringsfond for Midtre Namdal
  Midtre Namdal samkommune Utvikling
  Publisert: 01.11.2012 Frist: 31.12.2019
  Kommunalt næringsfond
  Ørskog kommune
  Publisert: 26.10.2012 Frist: 31.12.2099
  Inntrøndelag regionalt næringsfond
  Steinkjer Næringsselskap AS
  Publisert: 09.10.2012 Frist: Søkbart hele året.
  Bedriftsuviklingstilskot - Kommunalt næringsfond
  Sandøy kommune
  Publisert: 27.09.2012 Frist: 31.12.2099
  RDA-midlar bedriftsretta
  Vanylven Utvikling AS
  Publisert: 01.09.2012 Frist: 31.12.2099
  Kommunalt næringsfond
  Vanylven Utvikling AS
  Publisert: 01.09.2012 Frist: 31.12.2099
  Interreg VB Nordlig Perfieri og Arktis
  Nordland fylkeskommune
  Publisert: 20.08.2012 Frist: 31.12.2017
  Næringsfondet Vekst for Tingvoll
  Tingvoll kommune
  Publisert: 08.08.2012 Frist: Vurderes fortløpende
  Kommunalt næringsfond i Sauherad
  Sauherad kommune
  Publisert: 03.08.2012 Frist: 31.12.2017
  Kommunalt næringsfond
  Fræna kommune
  Publisert: 01.08.2012 Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond i Bø
  Bø kommune i Telemark
  Publisert: 06.07.2012 Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond
  Herøy kommune
  Publisert: 21.06.2012 Frist: Fortløpende
  RK midler i landbruket
  Nord-Trøndelag Fylkeskommune
  Publisert: 26.04.2012 Frist: Søknadsfrist 15.02.2017 og 15.09.2017
  Sørsamisk språk, kultur og næring
  Nord-Trøndelag Fylkeskommune
  Publisert: 24.04.2012 Frist: Søkbar hele året
  Interreg medfinansiering NTFK
  Nord-Trøndelag Fylkeskommune
  Publisert: 24.04.2012 Frist: Se interregs nettside for søknadsfrister
  NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)
  Nord-Trøndelag Fylkeskommune
  Publisert: 24.04.2012 Frist: Søkbar hele året
  SPINE AS - Støtteordning for uttesting (KNF-skjema)
  SPINE AS - Testforvalter
  Publisert: 11.04.2012 Frist: Ingen frist, benyttes for testing.
  SPINE AS - Støtteordning for uttesting (INTERREG SÁPMI)
  SPINE AS - Testforvalter
  Publisert: 11.04.2012 Frist: Ingen frist, benyttes for testing.
  SPINE AS - Støtteordning for uttesting (INTERREG NORD)
  SPINE AS - Testforvalter
  Publisert: 11.04.2012 Frist: Ingen frist, benyttes for testing.
  SPINE AS - Støtteordning for uttesting (INTERREG 2014-2020) - ØKS
  SPINE AS - Testforvalter
  Publisert: 11.04.2012 Frist: Ingen frist, benyttes for testing.
  SPINE AS - Støtteordning for uttesting (INTERREG 2014-2020)
  SPINE AS - Testforvalter
  Publisert: 11.04.2012 Frist: Ingen frist, benyttes for testing.
  SPINE AS - Støtteordning for uttesting (Standardskjema)
  SPINE AS - Testforvalter
  Publisert: 11.04.2012 Frist: Ingen frist, benyttes for testing.
  Kommunal næringsfond
  Øksnes kommune
  Publisert: 11.04.2012 Frist: 09.04.2019
  REG.FOND for Stjørdal, Frosta og Meråker
  Reg.fond for Stjørdal, Meråker og Frosta
  Publisert: 14.03.2012 Frist: 02.03, 18.05, 31.08 og 16.11
  Samiske tilskudd
  Nordland fylkeskommune
  Publisert: 21.01.2012 Frist: 1/3 og 15/9 i året
  Medfinansiering Interreg Nord
  Nordland fylkeskommune
  Publisert: 02.01.2012 Frist: 04.09.2017
  Statskogordningen
  Nordland fylkeskommune
  Publisert: 02.01.2012 Frist: Løpende saksbehandling
  Tilskudd til bredbåndsutbygging
  Nordland fylkeskommune
  Publisert: 02.01.2012 Frist: Løpende saksbehandling
  Tilskudd til stedsutvikling
  Nordland fylkeskommune
  Publisert: 02.01.2012 Frist: Løpende saksbehandling
  Regionale utviklingsmidler
  Troms fylkeskommune
  Publisert: 02.01.2012 Frist: Løpende saksbehandling
  Fylkeskommunalt næringsfond
  Troms fylkeskommune
  Publisert: 01.01.2012 Frist: Løpende saksbehandling
  Rekruttering/kompetanseheving landbruk
  Nordland fylkeskommune
  Publisert: 01.01.2012 Frist: 1/3 i året
  Tilskudd til kommunal infrastruktur
  Nordland fylkeskommune
  Publisert: 19.12.2011 Frist: 1/3 i året

  Antall støtteordninger:
  267 aktive, 569 totalt
  Antall forvaltere:
  308 totalt