(Du er ikke pålogget) 
 

Interreg medfinansiering 2014-2020, Trøndelag

Medfinansiering til Interreg Sverige-Norge programmet

Sør-Trøndelag fylkeskommune tildeler årlig en pott fra de regionale utviklingsmidlene til regional medfinansiering til prosjekt innen Interreg Sverige-Norge programmet.  Interreg Sverige Norge programmets overordnede mål er gjennom et grenseoverskridende samarbeid å skape de beste forutsetninger for en økonomisk sterk region med et attraktivt miljø. Programmets ambisjon er gjennom grenseoverskridende samarbeid å:

        Utnytte og utvikle grenseregionenes samlede ressurser

        Redusere grensebarrierer

        Koble sammen regioner over grensen

 

Programmet har følgende innsatsområder for 2014-2020:

        Innovative miljø

        Små- og mellomstore bedrifter

        Natur- og kulturarv

        Bærekraftig transport

        Sysselsetting

 

Et Interreg Sverige-Norge-prosjekt skal alltid ha en norsk og en svensk søker. Den svenske søkeren finansierer sitt budsjett med EU-midler og svensk offentlig og/eller privat finansiering. Norsk prosjekteier finansierer sitt budsjett med norske statlige IR-midler og norsk offentlig og/eller privat medfinansiering. Hovedregelen er at medfinansiering skal være klar før interregsøknaden sendes inn. Norsk søker registrerer sin søknad i regionalforvaltning.no i det delområdet prosjektet gjennomføres i, mens svensk søker registrerer sin søknad i Min ansökan.

På hjemmesiden for programmet, www.interreg-sverige-norge.com kan du lese mer om innsatsområdene, søknadsfrister, målgruppe og støttemottagere.

Har du spørsmål angående interreg, ta gjerne kontakt med interregkoordinator Kari Mette Elden i Sør-Trøndelag fylkeskommune, mail kari.mette.elden@stfk.no , tlf 73 86 64 19, mob. 922 19 777

 

 Elektronisk søknad

For å kunne søke på midlene må du sende inn søknad elektronisk via http://www.regionalforvaltning.no/ (RF13.50). For å sende inn søknad elektronisk må du være registrert i RF13.50 som enten privat søker eller organisasjon. Dersom du ikke er registrert i RF13.50 gjør du følgende:

Trykk på denne linken: http://www.regionalforvaltning.no/

  1. Registrer deg som bruker, under Registrering til venstre på siden.
  2. Logg deg inn, finn Ny søknad til venstre på siden, velg støtteordning for Sør-Trøndelag og start utfyllingen av elektronisk søknad. Kontroller at du har valgt å søke på en støtteordning for Sør-Trøndelag.

 
Alle søknader må sendes inn via det elektroniske søknadssystemet 
http://www.regionalforvaltning.no/. Alle punkt i det elektroniske skjemaet skal fylles ut, og det er dette skjemaet som er grunnlaget for søknadsbehandlingen. Ved eventuelle problemer, se brukermanualen oppe i høyre hjørne for mer informasjon, eller ta kontakt med Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Kontaktpersoner: 
Bjarne Bull-Berg, tlf 45 02 39 35, E-post: 
bjarne.bull-berg@stfk.no 
Kari Mette Elden, tlf 922 19 777, e-post: kari.mette.elden@stfk.no

Dokumenter og skjemaer (vil bli oppdatert!):

Retningslinjer for bruk av regionale utviklingsmidler: Retningslinjer for bruk av regionale utviklingsmidler gjeldende fra januar 2014.pdf

 

Regler og retningslinjer (vil bli oppdatert!):

EØS-avtalens regler om offentlig støtte

Retningslinjer kap 551 post 60 og 61.pdf


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen