(Du er ikke pålogget) 
 

Vadsø kommunes næringsfond

Vadsø kommunes næringsfond skal understøtte utvikling innenfor de prioriterte satsingsområder som fremgår av Vadsø kommunes strategiske næringsplan:

  • Infrastruktur
  • Entreprenørskap
  • Kompetanse

Prosjekt/tiltak som fremmer samarbeid, bærekraft og posisjonering innenfor disse satsingsområdene skal særlig tilgodesees.

For vedtekter/mer info se Vadsø kommunes nettsider for næring

https://www.vadso.kommune.no/tjenester/naring/ 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen