(Du er ikke pålogget) 
 

VRI Rogaland 2020

VRI Rogaland gir i 2020 støtte til prosjekter som fremmer klimasmart verdiskaping. VRI står for Virkemidler for regional innovasjon, og i Rogaland har vi seks virkemidler: kompetansemegling, forprosjekter, nettverksmøter, student til låns, forprosjekter med student og opplæring i søknadsutvikling. 

Søknader om støtte til nettverksmøter og student-til-låns-prosjekter leveres i denne portalen. Søknader til slike typer prosjekter kan likevel kun sendes inn etter avtale og samarbeid med kompetansemegler ev. prosjektleder Hilde Uppstad. Andre søknader vil ikke bli behandlet.

 

Søknader om støtte til forprosjekter og forprosjekter med student utarbeides alltid i samarbeid med kompetansemegler og skal ikke leveres før de er godkjent for innsending av prosjektleder for VRI Rogaland.

Forprosjektsøknader skal leveres via Forskningsrådets søknadsportal i utlysningen "Forskningsbasert innovasjon i regionene (FORREGION)"Bedrifter som har fått innvilget støtte, vil imidlertid måtte bruke denne portalen til administrering av sine prosjekter.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen