(Du er ikke pålogget) 
 

Miljøsertifisering

Tilskudd til miljøsertifisering av virksomheter i Finnmark

 

Troms og Finnmark fylkeskommune lyser ut midler til miljøsertifisering av virksomheter i Finnmark.

 

Hva er miljøsertifisering?

Miljøsertifisering er anerkjente og effektive verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.  Sertifisering gir virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner blant områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Miljøsertifiseringen handler om å dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. 

 

Det gis tilskudd til følgende sertifiseringsordninger:

-          Miljøfyrtårn

-          ISO 14001

-          EMAS

-          Svanemerket

-          Debios Ø-merke for økologiske produkter

-          EUs offisielle miljømerke Ecolabel

Hvem kan søke?

Finansiering til tilskuddet ble i 2019 vedtatt politisk i tidligere Finnmark fylkeskommune og ordningen er derfor forbehold kommuner og virksomheter i Finnmark.

Klynger og bedriftsnettverk må søke samlet på vegne av tre eller flere bedrifter. Kommuner og offentlige virksomheter oppfordres til å søke samlet.

 

Finansieringsrammer:

Hver virksomhet kan søke om tilskudd på inntil 50% av kostnadene.  Hver virksomhet kan få inntil kr 20.000 i tilskudd. Eksterne kostnader og egne timer godkjennes som kostnadsgrunnlag.

Virksomheter kan bare få tilskudd til selve sertifiseringsprosessen. Tilskuddet kan ikke benyttes til å dekke konkrete utbedringstiltak for å nå kravene til miljøsertifisering.

 

Krav og vilkår:

  • Tilskudd kan ikke innvilges til tiltak som er igangsatt før søknaden sendes. Dette betyr at fakturaer og andre grunnlagsdokumenter i rapporteringen ikke må være datert tidligere enn søknaden.
  • Tilskudd utbetales etter rapportering fra virksomheten, med dokumentasjon på utgifter og godkjent miljøsertifisering.

 

Søknadsfrist: 15. oktober

 

Hvordan søke?

www.regionalforvaltning.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen