(Du er ikke pålogget) 
 

Skyting av kystsel

Jakt på kystsel

Steinkobbe - Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommune gir etter søknad tillatelse til jakt på kystsel i Nordland.

Det er næringsavdelingen i Nordland fylkeskommune som administrerer ordningen med jakt på kystsel. Søknader om tillatelse til å drive jakt på kystsel blir behandlet fortløpende. Når du søker om tillatelse, er det krav til avlagt skyteprøve for storviltjegere. Kopi av skyteprøven må følge med søknaden.

Merk at det skal sendes inn fangstrapport etter hver skutte sel samt en nullrapport om det ikke er jaktet/skutt dyr. Fylkeskommunen kan gi avslag på søknad om jakt på kystsel om det ikke er sendt inn fangstrapport for foregående år.

 

Kvoten 2021 for steinkobbe er 55 dyr.

Det er jaktforbud på havert i 2021.

Det er tillatt med jakt på ringsel og grønlandssel i Nordland. Det er fri jakt på disse artene.

 

Jakttiden på steinkobbe er delt i to perioder:

1.periode: 2.januar - 30.april.

2.periode: 1.august - 30.september.

Jakttiden for Ringsel og Grønlandssel er satt til en periode:

2.januar - 30.september.

 

Det utbetales skuddpremie for felte dyr i 2021:

Sjekk for eventuelle merker på baksveiver!

Det utbetales en dusør for innsendt merke (250 kr). Når merket sendes sammen med kjeven til selen, slik at kjeven er koblet til merket og alder til dyret kan bestemmes nøyaktig, økes dusøren (500 kr).

Send underkjeve (eventuelt overkjeve) - og merk den med nummer, navn og dato. Kjeven tørrsaltes godt i dertil egnet plastemballasje.

Underkjeve, skjema og eventuelle merker sendes i oppkrav (mottaker betaler porto) til:

Havforskningsinstituttet,
v/ L. Lindblom,
Postboks 6606 Langnes
9296 Tromsø

Klikk på linken under for å se antall felte dyr i Nordland

https://www.regionalforvaltning.no/kystsel/rapportkystsel.aspx

 

Ansvarlig

Ketil Olsen
Seniorrådgiver

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen