(Du er ikke pålogget) 
 

Næring Viken - kun etter avtale

Næring Viken

Dette er en avtalebasert ordning som kun skal benyttes hvis man har en avtale om det med Viken fylkeskommune. I søknaden må denne avtalen refereres. Dette er ikke en ordinær søkbar støtteordning men kun til bruk for de som på forhånd har avtale med en navngitt saksbehandler i Viken fylkeskommunen. Søknader uten avtale blir automatisk avvist.

Det henvises til Viken fylkeskommunes nettsider viken.no hvor man finner informasjon om søkbare støtteordninger innenfor næringsutviklingviken.no - næringsutvikling

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen