(Du er ikke pålogget) 
 

Mentor- og traineeordning for innvandrere

Om tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til å øke muligheten for inkludering av fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet, så de kan bruke sine kvalifikasjoner.

Delmål for tilskuddsordningen, at virksomheter i privat eller offentlig sektor ved å arrangere et mentor- eller traineeprogram styrker mangfoldet i bedriften, og at de blir tilført ny kompetanse og nye erfaringer.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 22. april, men trenger dere mer tid til utvikling og forankring av prosjektet har vi allerede ny søknadsfrist 1. juni 2020.

Målgruppe for tilbudet

Målgruppen er innvandrere med fagutdanning eller med høyere utdanning fra universiteter eller høgskoler i Norge eller utlandet og som trenger innpass i arbeidslivet der de kan bruke sin kompetanse på rett plass.

Hvem kan søke

Søkerne til ordningen kan være virksomheter og organisasjoner i privat eller offentlig sektor med fagekspertise i etablereropplæring, inkludert frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret.

Man kan søke om tilskudd enkeltvis eller i samarbeid med andre.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen