(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til mentor- og traineeordning for innvandrere

Tilskudd til mentor- og traineeordning for innvandrere

Tilskuddsordningen skal bidra til å øke muligheten for inkludering av fagutdannete og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet, så de kan bruke sine kvalifikasjoner.

Det er også et mål at virksomheter i privat eller offentlig sektor ved å arrangere et mentor- eller traineeprogram styrker mangfoldet i bedriften, og at de blir tilført ny kompetanse og nye erfaringer. Total ramme for 2020 er kr. 444 000.

Målgruppe for tilbudet
Målgruppen er innvandrere med fagutdanning eller med høyere utdanning fra universiteter eller høgskoler i Norge eller utlandet og som trenger innpass i arbeidslivet der de kan bruke sin kompetanse på rett plass.

Hvem kan søke?
Søkerne til ordningen kan være virksomheter og organisasjoner i Troms og Finnmark, i privat eller offentlig sektor med fagekspertise i etablereropplæring, inkludert frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret.

Du kan søke om tilskudd enkeltvis eller i samarbeid med andre.

Slik søker du
Alle søknader skal leveres elektronisk på regionalforvaltning.no. Søknadsfrist forlenget til 6.november 2020.

 Søkere/prosjekteiere registrerer seg med egen bruker. Her finnes det også brukerveileder for søkemodulen.
Alle punkter i søknadsskjemaet skal fylles ut. Merk at informasjon i vedlegg ikke tas med i vurderingen av søknaden.

Kriterier for måloppnåelse
1. Prosjektrapport som dokumenterer deltakernes vurdering av måloppnåelse og opplevd progresjon.
2. Antall deltakere som har fått jobb som følge av mentor- og traineeordningen.

Kontakt:

Lise Fossli
Seniorrådgiver
E-post: lise.eikeland.fossli@tffk.no
Tlf: 77 78 80 60 / 986 96 785

Erle Holm-Varsi
Seniorrådgiver
E-post: erle.holmvarsi@tffk.no
Tlf: 77 78 30 82 / 958 24 794

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen