(Du er ikke pålogget) 
 

Forregion - MoFI 2020

Forregion-satsingen i Nordland er et samarbeid mellom Nordland fylkeskommune og Forskningsrådet.

 

Forregionsatsingen i 2020 skal bidra til Mobilisering for Forskningsbasert Innovasjon i Industrien på Helgeland (MoFI 2020).

 

Ordningen har tre søkbare virkemidler: Forprosjekt, Mobilitet og Nettverksmøter.

 

I portalen her kan det søkes om støtte til Forprosjekt og Mobilitet. For søknader om Nettverksmøter må Kunnskapsparken Helgeland V/ Krister Salamonsen kontaktes.

 

Før søknader kan sendes inn via RF.no skal prosjektet ha vært drøftet med prosjektleder eller kompetansemegler i MoFI 2020 og den skal være forvurdert hos Forskningsrådet.

 

Mer informasjon om MoFI 2020, hvem du kan kontakte, kompetansemeglere og virkemidlene finner du på nettsidene til Kunnskapsparken Helgeland  eller Hos Nfk (Link)

 

Karin Kristensen
Seniorrådgiver forskning og innovasjon

Tlf: +4775650328
Mob: +4791137893
 
karkri@nfk.no
Skype

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen