(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond 2020 - Overhalla kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

I forbindelse med økt arbeidsledighet og behov for økt sysselsetting som følge av koronavirusutbruddet, er kommunene tildelt ekstramidler til kommunalt næringsfond. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensiale. Overhalla kommune er tildelt en ramme på 975.000 kroner for 2020.

Hvem kan søke om støtte?

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/ eller gir støtte til næringsutvikling. 

Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

  1. i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokal utfordringer, behov og potensial. 
  2. i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablering og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet. 
  3. hvor raskt tiltaket kan settes i gang. 

Hvordan søke støtte?

Søknad om tilskudd skal gå via www.regionalforvaltning.no

Frist

Frist for å søke om støtte er 10. september 2020.

Vurdering av søknad

Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet sammen med politiske bestemmelser legges til grunn ved tildeling. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og aldri overstige 75 prosent.

Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte, og kan gis etter reglene for alminnelig gruppeunntak eller bagatellmessig støtte.

Utbetaling av tilskudd

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis, men kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvending for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstart av tiltaket.

Kontaktperson

Trond Stenvik  trond.stenvik@overhalla.kommune.no

Roger Hasselvold roger.hasselvold@overhalla.kommune.no

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen