(Du er ikke pålogget) 
 

Covid-19 midler - kommunalt næringsfond Lierne

Som følge av korona har kommunen fått økte rammer i sitt kommunale næringsfond. 

 

Bedrifter kan for eksempel få midler til markedsføring, mindre investeringer, opplæring, produktutvikling og nyetableringer.

Lierne kommune er tildelt en ramme på 868 000 kroner for 2020.

 

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. 

 

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

 

- I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokal utfordringer, behov og potensial. 

- I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablering og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet. 

- Hvor raskt tiltaket kan settes i gang. 

 

Frist for å søke om støtte er 1. september. 

 

Kontaktperson Tove Heggdal Ingulfsvann, tove@lierneutvikling.no

Ønsker du hjelp med å søke er jeg tilgjengelig fra 17. august til å hjelpe til med det. 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen