(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond COVID19 – Stor-Elvdal kommune

Stor-Elvdal kommune er tildelt ekstraordinære midler i forbindelse med Covid-19-krisepakke.

Midlene skal brukes til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

 Fondet skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak, hvor en vektlegger betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet. Støtte kan gis til bedrifter, etablerer tjenester og bedriftssamarbeid.

 Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50% av prosjektets kapitalbehov, men at det kan være mulig å tildele inntil 75%.

 Fondet har løpende søknadsfrist.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen