(Du er ikke pålogget) 
 

Sel kommune - Ekstra Kommunalt næringsfond - COVID19

Opprett ny søknad på støtteordning

Sel Kommune - Ekstra Kommunalt næringsfond - COVID19
Kommunalt næringsfond - Sel Kommune, COVID19
Sel Kommune har fått tildelt ca. 1,5 millioner i ekstraordinært tilskudd til kommunale næringsfond.
Midlene skal forvaltes i tråd med "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet".
Kort om ordninga:
Tilskuddet kan gis til bedrifter eller andre næringsaktører
Tilskuddet skal normalt ikke overstige 50%, og aldri over 75%
Støtta skal ikke gå til drift eller til bedrifter i "økonomisk vansker"
Midlene skal nyttes til bedriftsretta støtte og til andre næringsretta tiltak som kommunene mener er viktige for å motvirke negative virkninger av korona-viruset
Betydningen av arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges.
Søknadsskjemaet vil bli tilgjengelig fra 17. august.
I vurderingen av søknadene om tilskudd skal det vektlegges:
I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer
I hvor stor grad bedriftsretta tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsretta tiltak kan motvirke negative virkninger av Covid-19-utbrotet
Hvor raskt tiltaket kan settes i gang
Ta gjerne kontakt med næringssjef, Torfinn Stenersen dersom du har spørsmål, Torfinn.stenersen@sel.kommune.no /905 51 701
 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen