(Du er ikke pålogget) 
 

Samarbeidsprosjekter mellom oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-/næringsliv


Samarbeidsprosjekter oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-/næringsliv – utlysing  

Trøndelag fylkeskommune lyser ut tilskuddsmidler til samarbeidsprosjekter mellom oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-/næringsliv.

Frist for å søke er 16. januar 2023.

 

Tilskuddsordningen har to formål:

    1. Gi barn og unge kunnskap om, identifikasjon med og stolthet over lokalt arbeids- og næringsliv.

    2. Stimulere til rekruttering innenfor yrker og fag med særlige rekrutteringsutfordringer.

Målet er at unge skal se muligheter for en framtid og yrkeskarriere i hjemkommune og hjemfylke. Det vil være lokale variasjoner i hvilken kompetanse som etterspørres. Eksempler på fag som nevnes i undersøkelser er tømrer/snekker, restaurant og matfag, sykepleie og helsefag m.fl. Det er opp til søker å dokumentere lokale behov og begrunne mål og tiltak i prosjektet.

 

Prioriteringer

To målgrupper vil bli prioritert.

  • Prosjekter som retter seg mot minoritetsspråklige, for eksempel flyktninger. Her åpnes også for prosjekter for voksne.
  • Prosjekter som oppmuntrer jenter og gutter til å velge fag og yrker der det annet kjønn tradisjonelt har dominert.

 

Det er satt av 3 millioner kroner til ordningen.

 

Retningslinjer:

  • Lokale partnerskap kan søke om inntil 300 000 kr til samarbeidsprosjekter.
  • Lokale partnerskap kan bestå av næringslivsaktører, utviklingsaktører, opplæringskontor, kommuner, oppvekst- og utdanningssektor m.fl.
  • Det er krav om deltakelse både fra oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-/næringsliv.
  • Det åpnes for prosjekter på alle nivå i oppvekst- og utdanningssektor; barnehage, barneskole, ungdomsskole, videregående skole, høyere yrkesfagskole og høyskole/universitet.
  • Både offentlige og private oppvekst- og utdanningsinstitusjoner kan delta.
  • Det er krav om egeninnsats på minst 50 %. Egeninnsats kan være både i form av tid og penger. (Eget arbeid føres med fast timesats 700,- kr eller faktisk timelønn.)
  • Det gis ikke støtte til enkeltarrangementer av typen yrkes-/utdanningsmesser.
  • Prosjektene kan ha opptil to års varighet.

 

Hvordan søke

Søknad opprettes i Regionalforvaltning ved å klikke på den blå boksen øverst på siden.

 

Frist for å søke er 16. januar 2023.

 

Søknadene vil bli vurdert og rangert etter kvalitet og på bakgrunn av prioriteringer og retningslinjer i utlysingen.

Søkere får svar innen 15. februar 2023.

 

Rapportering

Det vil bli stilt krav om rapportering på progresjon og resultater.

 

Kontaktpersoner

Pål Ranes, Avdeling for plan, næring og kulturminner, 99529304 palra@trondelagfylke.no

Line Hellem, Avdeling for utdanning og kompetanse, 48007295, linhel@trondelagfylke.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen