(Du er ikke pålogget) 
 

Samarbeidsprosjekter mellom oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-/næringsliv

Opprett ny søknad på støtteordning


Samarbeidsprosjekter oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-/næringsliv – utlysing  

Trøndelag fylkeskommune utlyser med dette tilskudd til samarbeidsprosjekter mellom oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-/næringsliv. Bakgrunn for utlysingen er arbeids- og næringslivets voksende utfordring med å rekruttere kompetent arbeidskraft.

Fylkeskommunen har satt av 3 millioner kr til formålet.

 

Det kan søkes om inntil 500 000 kroner.

 

Det er krav om egenfinansiering på minst 50 %.

 

Samarbeidsprosjekter mellom oppvekst-/utdanningssektor og arbeid-/næringsliv gir barn og unge kunnskap om, identifikasjon med og stolthet over lokalt arbeids- og næringsliv. Målet er at de unge skal se muligheter for en framtid og yrkeskarriere i hjemkommune og hjemfylke.

 

Fylkeskommunen ønsker langsiktige satsinger og inviterer lokale partnerskap til å søke utviklingsmidler til samarbeidsprosjekter i egen kommune eller region. Vi ønsker nyskapende prosjekter som gir læring både for en selv og andre.

 

Det åpnes for prosjekter på alle nivåer i oppvekst-/utdanningssektoren; barnehage, barneskole, ungdomsskole, videregående skole, høyere yrkesfagskole og høyskole/universitet.

 

Fylkeskommunen ønsker dialog med søkere om innhold og gjennomføring av prosjektene. Der det er hensiktsmessig deltar fylkeskommunen gjerne i referanse-/styringsgruppe.

 

Vedlegg 1 gir oversikt over retningslinjer for søknader/prosjekter.  

 

Vedlegg 2 er en oversikt over mål og eksempler på aktiviteter.

 

Søknad sendes Trøndelag fylkeskommune på portalen www.regionalforvaltning.no under støtteordningen «Samarbeidsprosjekter mellom oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-/ næringsliv».

 

Frist for å søke er 1. november 2020.

 

Søkere får svar innen 15. desember 2020.

 

For mer informasjon ta kontakt med:

- Pål Ranes, Avdeling for plan, næring og kulturminner, palra@trondelagfylke.no / 99529304.

- Anders Lehn, Avdeling for utdanning, andleh@trondelagfylke.no / 91340093

 

 

Med vennlig hilsen

 

Kirsten Værdal, Fylkesdirektør for plan, næring og kulturminner

 

Vegard Iversen, Fylkesdirektør for utdanning

 


 


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen