(Du er ikke pålogget) 
 

Åfjord Kommunes Næringsfond 2020

Opprett ny søknad på støtteordning

Nytt kommunalt næringsfond høst 2020

Som følge av korona situasjonen har Åfjord kommune fått økte rammer i sitt kommunale næringsfond fra sentrale myndigheter. 

 Bedrifter kan for eksempel få midler til markedsføring, mindre investeringer, opplæring, produktutvikling og nyetableringer.

 Åfjord kommune er tildelt 1.191.762,- kroner for 2020.

 Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. 

 I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

 - I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokal utfordringer, behov og potensial. 

 - I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablering og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet. 

- Hvor raskt tiltaket kan settes i gang. 

Søknader behandles av Åfjord Kommunes formannskap 14.oktober 2020

 Frist for å søke om støtte er 1. oktober 2020. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen