(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond Covid-19 - Kragerø kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunalt næringsfond Covid-19 - Kragerø kommune

I forbindelse med økt arbeidsledighet og behov for økt sysselsetting som følge av covid-19 utbruddet, er kommunene tildelt ekstramidler til kommunalt næringsfond. Midlene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer og behov.

Kragerø kommune er tildelt en ramme på 1,6 millioner kroner for 2020.

Hvem kan søke om støtte?

Det gis som hovedregel støtte direkte til bedrifter med organisasjonsnummer i søkerkommunen

Hvordan søke støtte?

Søknad om tilskudd skal gå via www.regionalforvaltning.no

Registrer bedriften som søker og opprett søknad. Det anbefales å ikke sende inn søknad (fane 8) før søker har kontaktet kontaktperson i Vekst i Grenland eller næringsrådgiver i Kragerø kommune.

Frist for å søke om tilskudd i første runde er 1. oktober 2020. Alle midlene kan tildeles i 1. runde hvis det er nok søknader.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på dokumentasjon på følgende:

  1.      I hvor stor grad støtte til omsøkt tiltak anses å motvirke negative virkninger av covid -19 utbruddet for egen bedrift og også positiv ringvirkning for andre
  2.      I hvor stor grad omsøkt tiltak har effekt på sysselsetting i egen bedrift og ringvirkning for andre. Angi effekten i tall.
  3.      Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. Som bedriftens egenfinansiering av tiltaket gjelder, lønn, innkjøp av varer og tjenester, lån, likvide midler osv.

Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte, og som «bagatellmessig støtte.»

Tilskuddsmidlene utbetales som hovedregel etterskuddsvis. Det kreves godkjent regnskap for tiltaket før sluttutbetaling kan skje.

Kontaktpersoner:

Vekst i Grenland IKS
Tore Halvorsen
Tlf. 984 12 856

Kragerø kommune
Geir Lia
Tlf. 993 66 166

 

Det anbefales at søker kontakter kontaktpersonen og får veiledning i søknadsprosessen, bl.a. i å opprette søknaden i regionalforvaltning.no og hvordan innrette søknaden.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen