(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Sirdal kommune

Ekstraordinært kommunalt næringsfond

Staten har tildelt kommunene ekstraordinære midler til næringsfond. Midlene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting, og verdiskaping basert på lokale utfordringer og behov for å motvirke negative virkninger av Covid 19

Sirdal kommune er tildelt kr 701.000,-

Tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping. Det er ikke tillatt å tildele midler til å dekke løpende drift. Tilskudd kan tildeles bedrifter og næringsaktører og til andre lokale tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke negative konsekvenser av covid-19-utbruddet. Samlet tilskudd skal som hovedregel ikke overstige 50% av prosjektets kapitalbehov og skal aldri overstige 75%

Søknad sendes elektronisk og søknadsskjema registreres på  www.regionalforvaltning.no

Søknadsfrist er 17 desember

Kontaktperson i Sirdal er Øyvind Sjøtrø oyvind.sjotro@sirdal.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen