(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstraordinært næringsfond covid-19

Ekstraordinært næringsfond covid-19 - Vadsø kommune

 Dette er ekstraordinære midler som gis som tilskudd til utviklingstiltak og de kan ikke benyttes til ordinær drift. Søknader vil vurderes etter disse kriteriene:

  • I hvor stor grad tiltaket antas å motvirke negative virkninger av Covid 19-pandemien.

  • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensiale.

  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Samlet tilskudd skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen