(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal næringsfond - Covid-19-midler, Båtsfjord Kommune 553.61

Opprett ny søknad på støtteordning

Formål

Covid-19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner.

Covid-19-midler skal sette kommuner i stand til å lege til rette for økt aktivitet, sysselsetning og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensiale.

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen