(Du er ikke pålogget) 
 

Mobilisering av kommuner til internasjonalt arbeid

Opprett ny søknad på støtteordning

Målet med denne utlysningen er at kommunene skal få midler fra EU-programmene for å samarbeide internasjonalt og dermed løse lokale utfordringer. 

 

EU opererer med et budsjett som varer i 7 år. I 2021 starter en ny periode som varer ut 2027. Det vil si at mange ulike programmer som fremmer samarbeid fylles opp med nye midler. Viken fylkeskommune ser stor nytteverdi i å bruke disse programmene som verktøy for regional utvikling.

 

Regional utvikling er å løse lokale utfordringer. Vi er derfor avhengig av at dere selv identifiserer utfordringer og ser nytten av å løse dem ved hjelp av internasjonalt samarbeid. Det vil med andre ord si kartlegge og planlegge internasjonalt samarbeid i kommunen. Viken fylkeskommune utlyser støtte med 50 000 kroner for å gjennomføre en slik oppgave i egen kommune.

 

Støtten utbetales på forhånd med krav om en enkel rapport, samt timeliste for 100 timer innen 1. juni 2021. Søknadsfrist er 16. november på www.regionalforvaltning.no (mobilisering av kommuner til internasjonalt samarbeid). 

 

Som starthjelp for oppgaven vil Viken fylkeskommune arrangere et innledende webinar som  har fokus på hvilke muligheter som finnes for kommunene innen internasjonalt samarbeid gjennom programmer slik som ERASMUS+, Interreg, Horizon 2020 og Creative Europe. Dette være seg innen næringsutvikling, kultur, innovasjon i offentlig sektor, utdanning, helse, etc. Videre oppfølging vil bli spisset inn på sektorer etter behov slik at de blir konkrete hjelpemidler for kommunen. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen