(Du er ikke pålogget) 
 

Regionale utviklingsmidler 2021 - Trøndelag fylkeskommune

Regionale utviklingsmidler - Trøndelag 2021

 

Fylkeskommunens regionale utviklingsmidler skal gå til prosjekter som samsvarer med prioriterte mål og strategier i Strategi for innovasjon og verdiskaping og tilhørende handlingsprogram som finnes på våre hjemmesider.


Innovasjon Norge er fylkeskommunens operatør for finansiering av enkeltbedrifter, og mottar årlig midler fra Trøndelag Fylkeskommune til dette formål. Midlene nyttes som distriktsutviklingstilskudd, lån, etablererstipend mv. Les mer på www.innovasjonnorge.no

 

Fylkeskommunen bevilger forøvrig midler til prosjekter og programmer i tråd med vedtatte prioriteringer. Eksempler er Interreg-prosjekter, innovasjonsselskaper og prosjekter som understøtter vedtatte strategier innen bioøkonomi (jordbruk, skogbruk, reindrift, havbruk/fiskeri), sirkulærøkonomi, havrommet, smarte samfunn, opplevelsesnæringer osv.

 

Søk om tilskudd

For å kunne søke på midlene må du sende inn søknad elektronisk via http://www.regionalforvaltning.no (RF13.50).

Dere må fylle ut alle punkt i det elektroniske skjemaet, og det er dette skjemaet som er grunnlaget for søknadsbehandlingen.

 

Kontaktpersoner: 

Navn                         Mobil                E-postadresse

Ole Harris Hanssen   95262297       olehan@trondelagfylke.no

Even Ystgård          90642814       eveys@trondelagfylke.no

Bjarne Bull-Berg       45023935       bjabu@trondelagfylke.no

Eli Rishaug              45607243       elidris@trondelagfylke.no

Dokumenter og skjemaer:

Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag

Trøndelag fylkeskommunes retningslinjer for bruk av regionale utviklingsmidler: Retningslinjer regionale utviklingsmidler Trøndelag FK

 

Regler og retningslinjer:

EØS-avtalens regler om offentlig støtte

Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler

Krav og veileder til aktivitetsrapportering

Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen