(Du er ikke pålogget) 
 

VRI Rogaland 2021

VRI Rogaland gir i 2021 støtte til prosjekter som fremmer klimasmart verdiskaping. VRI står for Virkemidler for regional innovasjon, og i Rogaland har vi fire virkemidler: kompetansemegling, forprosjekter, nettverksmøter og student til låns. 

Søknader om støtte til nettverksmøter og student-til-låns-prosjekter leveres i denne portalen, men kun etter avtale og samarbeid med kompetansemegler eller ev. prosjektleder Hilde Uppstad. Andre søknader vil ikke bli behandlet. Prosjektbeskrivelse skal fylles ut og lastes opp som vedlegg. Malene finner dere her.

 

Forprosjektsøknader MÅ leveres via Forskningsrådets søknadsportal i utlysningen Forprosjekt for å mobilisere bedrifter til forskning, og skal ikke leveres her. Søknader om støtte til forprosjekter utarbeides alltid i samarbeid med kompetansemegler og skal ikke leveres før de er godkjent for innsending av prosjektleder for VRI Rogaland. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen