(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt havbruksfond

Lavangen kommune er tildelt kr. 607 762,- til kommunalt næringsfond fra Troms og Finnmark fylkeskommunes havbruksfond 2020. 

Midlene er øremerket tiltak for å utvikle aktivitet basert på fiskeri og havbruk.

Kontakt: Christian Ekeland 950 73 988

              Hege Rollmoen 412 38 876

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen