(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Sandefjord kommune

Sandefjord kommune har fått i underkant av 15.2 millioner kroner fra staten til små- og mellomstore bedrifter som er berørt av pandemien.

Stortinget bevilger 1,75 milliarder kroner til kommunene, slik at de kan kompensere lokale virksomheter som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak. Sandefjord kommune har fått i underkant av 15,2 millioner kroner fra denne ordningen.

Søknadsfrist: 22.april 2021.

Disse kriteriene gjelder:

 1. Bedrifter innen reiseliv, servering og skjenking, handel, eventselskaper, kommersielle kulturaktører og transport kan søke. Maks søknadsbeløp er kr. 500.000.-
 2. Søker kan ikke ha utestående eller utsatte skatter og/eller avgifter, dette verifiseres med en skatteattest fra april 2021.
 3. Søkere må ha hoveddelen av virksomheten i Sandefjord kommune. Konserntilknyttede bedrifter kan søke, men må redegjøre for hvordan midlene anvendes lokalt.
 4. Ordningen retter seg mot små og mellomstore bedrifter, 1-100 ansatte. Det må redegjøres i søknaden for den forventede bevaringen av arbeidsplasser.
 5. Midlene skal gå til bedrifter som har lidd tap som følge av strenge smitteverntiltak og/eller nedstengning. Søker må dokumentere årsak til tapet.
 6. For godt etablerte bedrifter er søkergrunnlaget omsetningsfall og økte kostnader i perioden des 2020 - feb 2021 målt mot des 2019 - feb 2020. Nystartede bedrifter og bedrifter i etableringsfasen kan søke på grunnlag av budsjett for 2021. Budsjettet skal baseres på et tenkt normalår. Hovedhensikten ved tildeling er å bevare og sikre etablerte og nye arbeidsplasser. Regnskapsfører skal ha godkjent budsjettet. 
 7. Midlene tildeles som bagatellmessig støtte i tråd med reglene om offentlig støtte. I søknaden må det fremlegges oversikt over mottatte midler fra alle offentlige støtteordninger eller lignende i 2019, 2020 og 2021.

Bedrifter som mottar tilskudd skal senest to måneder etter utbetaling rapportere til Sandefjord kommune i regionalforvaltning.no om hvordan midlene er anvendt. Denne skal være verifisert av revisor/regnskapsfører.

Det utbetales ikke tilskudd til bedrifter som er konkurs eller som har lagt ned driften.

Hvordan søke:

Søkere skal benytte søknadsskjema fra Regionalforvaltning.no  (Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter Sandefjord kommune).  Tildelingen skjer administrativt som et enkeltvedtak med klageadgang som behandles i henhold til forvaltningsloven.

Utfylling av søknaden

Økonomisk informasjon:
Periode 1 = desember 2019 - februar 2020.        Periode 2 = desember 2020 - februar 2021
I søknadsskjemaets side 3:
Kolonne 2019: Omsetning periode 1. Kolonne 2020: Omsetning minus økte kostnader periode 2

Forklaring til side 3:
I første kolonne (i boksen til høyre velger du 2019 for første årstall) føres omsetning for perioden desember 2019-februar 2020, altså regnskapsperioden. (som var en normal periode for etablerte bedrifter. For nye bedrifter legges det ved budsjett)

I andre kolonne (der det står 2020) føres omsetning minus økte kostnader(dette er kostnader som er relatert til koronaåret, altså kostnader bedriften ikke ville hatt hvis det ikke hadde vært korona) for perioden desember 2020—februar 2021, altså regnskapsperioden. (som var en periode i pandemien)

Hvis du søker på grunnlag av en nyetablert virksomhet, skal du legge ved budsjett for desember 2019-februar 2020 som baseres på et normalår. Budsjettet skal være godkjent av regnskapsfører. Dette måles da opp mot omsetning i perioden desember 2020-februar 2021. Du fører 0 i første kolonne(2019) og så legger du inn din omsetning minus økte kostnader for perioden desember 2020-februar 2021 i kolonnen for 2020.

 

Obligatoriske vedlegg som lastes opp:

 1. Skatteattest fra april 2021
 2. Oversikt over bevaring av arbeidsplasser som følge av tilskudd
 3. Dokumentasjon av årsak til tap og økte kostnader
 4. Konserntilknyttede bedrifter: Må redegjøre for hvordan midlene anvendes lokalt
 5. For nystartede bedrifter i etableringsfasen: Må vedlegge budsjett for 2021, basert på et tenkt normalår. Budsjett 2021 må være godkjent av regnskapsfører.

 

Brukerveiledning i regionalforvaltning.no finnes her: Support : REGIONALFORVALTNING.no - Brukerstøtte

Søknadsfrist: 22.april 2021.

 

Kontaktperson Anne Grethe Bakken, Sandefjord kommune på agb@sandefjord.kommune.no.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen