(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning Elverum kommune

Elverum kommune er tildelt kr. 1.975.842,- til "kompensasjonsordning til lokale virksomheter".

Målet med ordningen/tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Tilskudd over kr. 100.000,- skal behandles politisk i Formannskapet 5. mai. Tilskudd t.o.m. kr. 100.000,- vil kunne utbetales raskere, og forventes utbetalt i løpet av uke 19.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen