(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Tinn kommune 2021

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Tinn kommune.

Tinn kommune har gjennom Kommunal og moderniseringsdepartementets, blitt tildelt 516 000 kroner til en kommunal kompensasjonsordning.

Tinn kommune skal fordele midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

 

 PRIORITERING AV SØKNADER

Søknader vil bli behandlet fortløpende så lenge det er midler igjen på ordningen.

Virksomheter som ikke kvalifiserer til å benytte de statlige kompensasjonsordningene vil bli prioritert.

Søknader vil også sees i sammenheng med om virksomheten har fått støtte tidligere fra tilsvarende og eller andre ordninger.

 

REGELVERK FOR BEHANDLING

Søknadene behandles i tråd med EØS-regelverket om offentlig støtte. Tilskuddet gis i all hovedsak som “bagatellmessig støtte” hvilket innebærer at bedriften ikke kan ha mottatt offentlig tilskudd på over 200 000 euro i løpet av en 3–års periode.

 

NETTSØKNAD

Søknad opprettes og sendes på www.regionalforvaltning.no med en beskrivelse av hvilken konsekvens pandemisituasjonen har hatt for virksomheten og på hvilke måter man har havnet utenfor de statlige kompensasjonsordningene. I tillegg skal det redegjøres for om det er mottatt offentlig støtte tidligere.

SØKNADSFRIST

Det kan søkes fortløpende til det er tomt for midler. Dersom det er midler tilgjengelig er siste søknadsfrist 20.08.21 

UTBETALING AV TILSKUDDET

Tilskuddet utbetales i all hovedsak etterskuddsvis etter rapportering og dokumentasjon av utgifter.  

 

 

KONTAKTINFORMASJON

For ytterligere informasjon og veiledning kan søkere kontakte:

Rjukan Næringsutvikling AS

Rune Kolstad

Telefon: 97715927

E-post: rune.kolstad@nuas.no

Rune Hellingsrud

Telefon: 92627275

E-post: rune.hellingsrud@rnu.no

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen