(Du er ikke pålogget) 
 

Alvdal kommune - Kommunal kompensasjonsordning

Opprett ny søknad på støtteordning

Alvdal kommune har mottatt kr 250 000,- som skal benyttes til å kompensere lokale bedrifter/foretak som kan anses særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i forbindelse med Covid 19-pandemien. Denne kompensasjonsordningen må ikke forveksles med den tidligere ekstraordinære bevilgningen til kommunenes næringsfond for støtte bedrifter som på grunn av Covid 19 har måttet omstille seg/endre driften på ulike måter.

ALVDAL KOMMUNE ER DEN 13.04.2021 OGSÅ VARSLET OM AT DET VIL BLI TILDELT YTTERLIGERE KR 250.000,- TIL FORETAK INNEN SPESIFIKT SERVERING/OVERNATTING SOM ER RAMMET AV LOKALE/NASJONALE SMITTEVERNTILTAK. DENNE POTTEN GJØR AT NOEN AV DE SOM ALLEREDE HAR SØKT, SAMT DE SOM ENDA IKKE HAR SØKT AV FORETAK INNEN REISELIV/OVERNATTING OPPFORDRES TIL Å SØKE. FRIST FOR SØKNAD FORLENGES TIL 25.04.2021, OG ALLE SAKER VIL BLI BEHANDLET LIKT I FORMANNSKAPETS MØTE DEN 20.05.2021

Kompensasjonsordningen skal først og fremst kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.
I tildelingsbrevet til kommunene er det uttrykt at det er betydelig frihet for å tilpasse hva slags virksomheter som kan innvilges støtte, da dette nok varierer rundt om i kommunene  avhengig av den lokale situasjonen.

Rapporteringsfristen for kommunen er satt til 1.09.2021 for bruken av midlene, men vi setter søknadsfrist til 25.04.2021 og forventer at vi innen den tid for lengst har mottatt søknader fra de dette er aktuelt for. 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen