(Du er ikke pålogget) 
 

Kompensasjonsordning til lokale bedrifter i Rødøy

Opprett ny søknad på støtteordning

 

Vilkår for kommunal kompensasjonsordning i Rødøy kommune. Søknadsfrist 1. juni 2021

Vilkår

1.   Formål det kan søkes tilskudd til

 1. Støtte som kompenserer virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning.

  Søknad om kompensasjon må dokumentere tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning. Dokumentasjonen må inneholde regnskap for 2019 og 2020.

 2. Støtte som kompenserer vekst- og oppstartsbedrifters urealiserte gevinst.

  For vekst- og oppstartsbedrifter og gründere dekkes kostnader i samsvar og med samme oppsettet som den generelle nasjonale kompensasjonsordningen som dekker uunngåelige faste kostnader. For vekst- og oppstartsbedrifter og gründere utgår krav om fall i omsetningen for 2020/2021, sammenlignet med 2019.

  I stedet stilles det krav om dokumentasjon for tap av ny/økt omsetning som følge av offentlige smitteverntiltak/restriksjoner.  Dokumentasjonen må inneholde erklæring fra revisor/regnskapsfører for tapt omsetning, tap av kontrakter, avbestillinger eller lignende.

 3. Fellestiltak for reiselivet.

  For fellestiltak for reiselivet må det dokumenteres hvordan tiltaket bidrar til formålet med ordningen. Fellestiltak må ha en bedrift som står ansvarlig for tiltaket. Dokumentasjon må inneholde budsjett for tiltaket og regnskap for 2020 fra ansvarlig bedrift.

   

2.         Felles regler – gjelder alle søknader

a.      Tilskudd gis kun til virksomheter registrert i Rødøy kommune.

b.      Tilskuddsordningen skal ikke kompensere investeringer, kapitalforøkelse, skatt, merverdiavgift og offentlig avgifter, avdrag på lån, renter og finanskostnader, eller tap på fordringer (som ikke er dokumenterbart direkte følge av pandemien).

c.      Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysning, saksbehandling, klage og kontroll med mer.

d.      Tildelingen gis i form av bagatellmessig støtte. Tilsagn fra ordningen gis i henhold til retningslinjer for bruk av statsmidler.

e.      Eventuelle uriktige opplysninger/hemmelighold av nødvendige eller relevante opplysninger kan føre med seg heving av tiltak, eller krav om omgående tilbakebetaling på et senere tidspunkt.

f.       Generelle retningslinjer for bruk og forvaltning av de kommunale næringsfondene gjelder ikke for dette fondet.

g.      Dersom budsjettet ikke er tilstrekkelig til å innfri alle søknadene vil det gjøres en forholdsmessig reduksjon ift. dokumenterte kostnader eller tap for formål a og b. I et slikt tilfelle kan støtte til formål c reduseres tilsvarende eller utgå.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen