(Du er ikke pålogget) 
 

Averøy kommune - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, kap.553.68

Opprett ny søknad på støtteordning

Målet med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Tildelingskriterier

  • Støtte gis til næringer med kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.
  • Støtte gis til virksomheter som i utgangspunktet ikke har vært omfattet av tidligere støtteordninger. Primært dreier det seg om virksomheter innenfor reiseliv-, arrangement- og serveringsnæringene.
  • Søker må opplyse hvile andre offentlige støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan støtten er hjemlet.
  • Virksomheten skal fortrinnsvis ha forretningsadresse i Averøy

Søknadsfrist 15.mai 2021

 

Tildeling blir gjort av næringsutvalget i møtet 3.juni 2021.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen