(Du er ikke pålogget) 
 

Ventil-midlar i Giske kommune - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, kap.553.68

Ventil-midlar - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Giske kommune, kap.553.68

Tildelingskriterier: 

  • Lokale verksemder innanfor reiselivs - , arrangements – og serveringsnæringane, og andre verksemder som av ulike grunnar fell heilt eller delvis utanfor dei generelle kompensasjonsordningane.

  • Lokale verksemder som har hatt kostnader eller tap som følgje av smitteverntiltak og nedstenging

  •  Søkjar legg ved eit søknadsbrev/tekst og ikkje berre regnskap og kvitteringar.

  • Verksemda må vere registrert i Brønnøysund. Søknad med nødvendige opplysningar og vedlegg skal sendast inn via www.regionalforvaltning.no.
 

Søknadsfrist 1. september 2021

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen