(Du er ikke pålogget) 
 

Rauma kommune - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Opprett ny søknad på støtteordning

Rauma kommune er tildelt kr. 684.233,- for videreformidling til virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i 2021.

Søknadsfristen er satt til 28. april 2021. Denne fristen er absolutt og søknader som kommer inn etter denne datoen, vil ikke bli tatt med i søknadsrunden. Tildeling av midler skjer i møtet til Kraftfondet 11.05.21.

Følgende kriterier er satt for søknadsrunden:

  • Midlene skal gå til lokale virksomheter (næringsliv).
  • Virksomheten skal være registrert i kommunen.
  • Statsstøttereglene følges.
  • Støtten tildeles som «Bagatellmessig støtte».
  • Lag og foreninger kommer ikke under denne ordningen.
  • Søker må dokumentere tap på bakgrunn av smitteverntiltak og nedstenging i 2021.
  • Opplysninger som gis i søknaden vil være offentlig.

Søknaden må dokumentere at virksomheten har hatt omsetningssvikt og/eller merutgifter som følge av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Søknaden omhandler perioden 01.01.21 - 06.04.21. Virksomheten bes også om å si litt om den helt eller delvis har falt utenfor andre nasjonale kompensasjonsordninger og hva eventuelt hva som er grunnen til dette. Vi ønsker at regnskapet for 2020 legges ved søknaden. Det er ønskelig at dokumentasjonen attesteres av regnskapsfører eller revisor.

Spørsmål om støtteordningen rettes til Øystein Valde. Mobil: 98473800. Mail: oystein.valde@rauma.kommune.no.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen