(Du er ikke pålogget) 
 

Sarpsborg kommune - Kompensasjonsordning lokalt næringsliv 2021

Sarpsborg kommune er for 2021 tildelt totalt 19.667.536 kroner fra staten til tilskuddsordninger for lokalt næringsliv rammet av smittevernstiltak.

På bakgrunn i utviklingen i smittevernstiltak har Sarpsborg kommune besluttet å etablere tilskuddsordninger også for mars og april.

Det er for denne perioden etablert to kategorier, kategori G og H.

Kategori G omfatter:
I) restauranter, kafeer og puber
II) hoteller og moteller
III) aktivitetstilbud som lekeland, bowling og
trampolineparker
IIII) Bingo, konsertarenaer og tilsvarende

Kategori H omfatter:
Lokale/regionale virksomheter, herunder varehandel, rammet av nedstengning som ikke omfattes av kategori G

Der satt følgende krav for å motta tilskudd i kategori H:
1. Bedriften må ha et lokale i Sarpsborg kommune der det normalt er aktivitet, men som har vært stengt fra 16. mars som følge av offentlig pålagte smitteverntiltak
2. Bedriften må ha sitt hovedmarked i Sarpsborg, eventuelt i kombinasjon med nærliggende kommuner.
3. Bedriften må ha ansatte.
4. Bedriften må ha levert inn regnskap for 2019. Bedrifter som har startet opp i 2020 kan tildeles tilskudd etter skjønnsmessig vurdering.
5. Bedriften må ha positiv egenkapital per 31.12.2019, eventuelt må bedriften dokumentere at det foreligger en realistisk plan for å gjenopprette positiv egenkapital. Bedriften kan ikke være under konkursbehandling eller avvikling.
6. Bedriften må oppfylle vilkårene om bagatellmessig støtte etter EØS-regelverket. For å motta bagatellmessig støtte, kreves det at støttemottaker ikke har mottatt mer enn 200 000 euro i offentlig støtte over en periode på tre regnskapsår.  

NB! Kun bedrifter som har fått tilsagn om tilskudd skal benytte denne portalen.

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen