(Du er ikke pålogget) 
 

Sarpsborg kommune - Kompensasjonsordning lokalt næringsliv 2021

Opprett ny søknad på støtteordning

Sarpsborg kommune er for 2021 tildelt totalt 26.109.356 kroner fra staten til tilskuddsordninger for lokalt næringsliv rammet av smittevernstiltak.

På bakgrunn av bransjevise permitteringstall har Sarpsborg kommune besluttet å etablere tilskuddsordninger også for mai og juni.

Det er for denne perioden videreført ordninger for bedrifter innen følgende bransjer:

 1. Restauranter, kafeer og puber
 2. Hoteller og moteller
 3. Aktivitetstilbud som lekeland, bowling og trampolineparker
 4. Bingo, konsertarenaer og tilsvarende
 5. Lokale/regionale virksomheter, herunder varehandel, rammet av nedstengning som ikke omfattes av ovenstående bransjer. For disse virksomhetene er det satt følgende krav for å motta tilskudd:
 • Bedriften må ha et lokale i Sarpsborg kommune der det normalt er aktivitet, men som har vært stengt fra 16. mars som følge av offentlig pålagte smitteverntiltak
 • Bedriften må ha sitt hovedmarked i Sarpsborg, eventuelt i kombinasjon med nærliggende kommuner.
 • Bedriften må ha ansatte.
 • Bedriften må ha levert inn regnskap for 2019. Bedrifter som har startet opp i 2020 kan tildeles tilskudd etter skjønnsmessig vurdering.
 • Bedriften må ha positiv egenkapital per 31.12.2019, eventuelt må bedriften dokumentere at det foreligger en realistisk plan for å gjenopprette positiv egenkapital. Bedriften kan ikke være under konkursbehandling eller avvikling.
 • Bedriften må oppfylle vilkårene om bagatellmessig støtte etter EØS-regelverket. For å motta bagatellmessig støtte, kreves det at støttemottaker ikke har mottatt mer enn 200 000 euro i offentlig støtte over en periode på tre regnskapsår.  

NB! Kun bedrifter som har fått tilsagn om tilskudd skal benytte denne portalen.

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen