(Du er ikke pålogget) 
 

Sarpsborg kommune - Kompensasjonsordning lokalt næringsliv 2021

Opprett ny søknad på støtteordning

Sarpsborg kommune er tildelt 15.398.356 kroner fra staten til lokal kompensasjonsordning for næringsliv rammet av smittevernstiltak i begynnelsen av 2021.

Sak om tilskuddsordninger ble behandlet i Formannskapet 24.mars.

Midlene skal primært tilfalle bedrifter som har blitt rammet av restriksjoner i januar og februar 2021 gjennom lokal forskrift eller statlig forskrift gjeldende for enkeltkommuner.

Beløpet skal fordeles på følgende seks hovedkategorier:

 1. Tilskuddsordning for treningssentre
 2. Tilskuddsordning for

  I) restauranter, kafeer og puber

  II) hoteller og moteller

  III) aktivitetstilbud som lekeland, bowling og trampolineparker

 3. Tilskuddsordning for bingo, kino, konsertarenaer og tilsvarende
 4. Tilskuddsordning for utsatte butikker i kjøpesentre som har vært pålagt å stenge ned
 5. Konsolidering av «isarpsborg» ved å dekke medlemsbedriftenes markedsbidrag for 2021
 6. «Restart av Sarpsborg sentrum»
 

NB! Kun bedrifter som har fått tilsagn om tilskudd skal benytte denne portalen.

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen