(Du er ikke pålogget) 
 

Nordre Land kommune - Kompensasjonsordning for lokalt næringsliv

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal kompensasjonsordning til lokalt næringsliv i NORDRE LAND kommune

 

Nordre Land kommune har blitt tildelt kr. 605.368,- av regjeringens krisepakke for å kompensere lokalt næringsliv som har vært særlig rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i 2020 og/eller 2021. Målet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter, og kompensere bedrifter som har falt helt eller delvis utenfor generelle kompensasjonsordninger. Ordningen gjelder særlig støtte til virksomheters kostnader eller tap som følge av smittevernstiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Organisasjoner som representerer flere bedrifter kan søke. Vi oppfordrer organisasjoner til å gå sammen om felles tiltak.  Søknad på dette grunnlag sendes direkte til Nordre Land kommune.

Vilkår for å søke

                       

 1. Bedriften må har operativ virksomhet i Nordre Land kommune og være berørt av smitteverntiltak.
 2. Bedrifter uten ansatte kan ikke søke. Unntak er enkeltpersonsforetak og ansvarlige selskaper der foretakets inntekt er minst en av deltakernes hovedinntekt.
 3. Bedriften kan ikke være skyldig forfalt skatt eller offentlig avgifter. Skatteattest vedlegges.
 4. Bedriften kan ikke være under konkursbehandling/avvikling.
 5. For å kunne motta støtte må bedriften oppfylle ett eller flere av følgende punkter:
 • Har en omsetningsnedgang på minst 30%
 • Hatt store kostnader med smitteverntiltak
 • Gjennomført omstilling og utvikling som har medført økte kostnader
 • Falt utenom nasjonale støtteordninger

 

Bedrifter kan motta støtte på inntil 75 %  av godkjente kostnader/tap, maksimalt kr 100.000. Unntak for virksomheter som søker på vegne av flere bedrifter. Nivået på støtte avhenger av hvor mange som søker.

 

Søknad

Søknad opprettes på www.regionalforvaltning.no.

Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) – Logg inn. Søk støtteordning – Søk Nordre Land kommune og velg Kompensasjonsordning for lokalt næringsliv.

Fyll ut søknadsskjema så nøyaktig som mulig:

 • Kontaktopplysninger
 • Informasjon om økonomi, her må det beskrives kostnader og tap som ønskes kompensert
 • Informasjon om mottatt offentlig støtte de siste 3 år

   

  Dokumentasjon (viktig)

 • Oversikt over tapte inntekter/økte kostnader som følge av smitteverntiltak
 • Oversikt over mottatt offentlig støtte siste tre år
 • Regnskap for 2019 og 2020 (2020 regnskap trenger ikke være godkjent)
 • Skatteattest

REGELVERK FOR BEHANDLING

Søknadene behandles i tråd med EØS-regelverket om offentlig støtte. Tilskuddet gis i all hovedsak som «bagatellmessig støtte», hvilke innebærer at bedriften ikke kan ha mottatt offentlig tilskudd på over 200 000 euro i løpet av siste tre-års periode.

 

SØKNADSFRIST

Søknadsfristen er 18.april 2021 kl. 24:00. Søknadene behandles samlet etter søknadsfrist.

 

UTBETALING AV TILSKUDDET

Tilskuddet utbetales innen 30.mai 2021 til kontonummeret som oppgis i søknaden.

 

Kontaktperson er Gunnar Berg. gunnar.berg@nordre-land.kommune.no / 91176370

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen