(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter 2021 Færder kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Sammendrag:

Stortinget vedtok i februar å bevilge penger til kommunene slik at de kan kompensere lokale virksomheter som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak. Færder kommune har mottatt  kr 2.486.275,- til fordeling. Kommunedirektøren skal foreta fordelingen etter kriteriene som formannskapet har vedtatt.

Søknadskriterier:

Kommunedirektøren administrerer ordningen etter følgende søknads- og tildelingskriterier:

Midlene skal brukes på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak og/eller nedstengning.

Bedrifter og virksomheter innenfor blant annet reiseliv, servering og skjenking, handel, transport, opplevelser/kommersielle kulturaktører/event og leverandører til nevnte bransjer kan søke.

Omsetningsfall i perioden mars-desember 2020 målt mot mars-desember 2019 minus tidligere tildelt støtte som er pliktig å rapportere i Regionalforvaltning.no sitt søknadsskjema gir grunnlag for utdeling av disse kronene.

Konserntilknyttede bedrifter og virksomheter kan søke, men her skal det redegjøres for hvordan midlene skal anvendes lokalt.

Søkere skal benytte søknadsskjema fra regionalforvaltning.no, tildelingen skjer administrativt som et enkeltvedtak med klageadgang.

Kommunedirektøren rapporterer fordelingen av tilskuddet til formannskapet samt til kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Hvordan søke:

Søkere skal benytte søknadsskjema fra regionalforvaltning.no  (Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter 2021 Færder kommune).  Tildelingen skjer administrativt som et enkeltvedtak med klageadgang som behandles i henhold til forvaltningsloven.  Se lenke nederst i saken.

Utfylling av søknaden

Økonomisk informasjon:

Søker skal oppgi omsetningen i periodene mars-des. 2019 og mars-des. 2020

Beløpene oppgis i de to kolonnene i skjemaet (der står det i utgangspunktet 2021 og 2022, men dette kan endres ved å klikke på knappen til høyre over tabellen og velge 2019).

Klikk "oppdater sum" for at beløpet i kolonne 2 skal registreres

OBS ! Det regnes ut en sum. Denne skal dere se bort fra

Obligatoriske vedlegg:

Alle søkere må legge ved en beskrivelse av:

1.Hvordan de er rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak. Fortell hvordan dette har påvirket bedriften, hvilke tiltak har man gjort, og annen relevant informasjon som belyser bedriftens situasjon

 

2. Hvordan vil dere bruke pengene dersom dere får tildelt midler og hvordan det vil påvirke nåværende og fremtidige arbeidsplasser.

 

Søknadsfrist: 29/4 2021

Mer informasjon:

Søkere må være forberedt på å kunne dokumentere opplysninger gitt i søknaden på forespørsel.

Spørsmål kan rettes til:

Jonathan Hall, Færder kommune på jonathan.hall@faerder.kommune.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen