(Du er ikke pålogget) 
 

Kompensasjonsordning for næringslivet Covid 19 for 2021 Froland

Opprett ny søknad på støtteordning

Kompensasjonsordning for næringslivet covid 19 2021, Froland. Nærmere opplysninger i annonse i Frolendingen og Agderposten, samt Froland kommunes hjemmeside, 

https://www.froland.kommune.no/politikk-og-administrasjon/kunngjoringer-og-horinger/kompensasjonsordning-koronapandemien.18409.aspx

Viktig melding:
Ved opprettelse av søknad, skriv "Froland" i søkefeltet og velg "Kompensasjonsordning for næringslivet Covid 19 for 2021 Froland",
På neste side, kryss av på "Klikk her hvis du skal søke midler på "Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter".

Innledningsvis lå det dessverre ute søknadsmalen for Regionalt næringsfond for Arendal, Grimstad og Froland. Dersom noen har fylt ut denne og sendt denne inn, så vil vi godta dette og eventuelt ta direkte kontakt med søker hvis det er nødvendig.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen