(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning - Søkbare midler - Hvaler kommune

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - Hvaler kommune.

Stortinget bevilget 23.2.2021 midler til en lokal kompensasjonsordning som skal forvaltes av kommunene som bistand til næringslivsaktører som er rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak. Hvaler kommune har fått kr. 980.377 til lokal fordeling, og har nå vedtatt kriterier for tildeling av midlene. Kommunestyret har vedtatt at kr. 230.377 av midlene er søkbare midler for virksomheter som faller utenom den s.k. hovedordning - som omfatter utvalgte bransjer med ansatt(e). Informasjon til virksomheter på Hvaler om disse søkbare midler er informert på kommunens nettsted og Facebook-side.

Spørsmål kan rettes til - Næringssjef Bjørn Winther Johansen - Tlf. 97981439 - E-post bjnjoh@hvaler.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen