(Du er ikke pålogget) 
 

Rennebu - Kommunal kompensasjonsordning

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter  – Rennebu kommune

Rennebu kommune har fått tildelt midler som skal sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Midlene tildeles med henvisning til KMD prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien.

Pengene skal kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak og avhjelpe lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor andre kompensasjonsordninger.

Det utlyses 250.000 kr av statlige Covid-19-midler til lokale virksomheter 2021. Søknadsfrist 19. mai 2021.
Det kan tildeles maksimalt 50 % av de dokumenterte utgiftene.
I vurderingen av søknadene vil det bli lagt vekt på:

 • I hvilken grad virksomheten har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene
 • I hvilken grad virksomheten er rammet av strenge smitteverntiltak
 • I hvilken grad virksomheten har hatt kostnader og/eller omsetningssvikt som følge av smitteverntiltak og nedstengning

Formannskapet vedtar endelig tildeling av midlene i sitt møte 15. juni 2021.

Tildeling gjøres på bakgrunn av de konkrete opplysningene som kommer fram i søknadene. Virksomhetene er rammet på ulike måter, og behovene vil derfor være ulike. Beregningen baserer seg på en forholdsmessig andel av kostnader eller tap, og i tillegg på antall søkere til de tilgjengelige kompensasjonsmidlene. 

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.

Søknad

Søknad opprettes i www.regionalforvaltning.no

 1. Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) – Logg inn
 2. Søk opp støtteordning – søk på "Rennebu" – velg Kommunal kompensasjonsordning
 3.  Fyll ut alle felt – legg ved vedlegg og send inn

Det kan tildeles maksimalt maksimalt 50 % av de dokumenterte tap av inntekter. 

Følgende informasjon skal stå i søknaden:

 1. Foretaket sitt navn og organisasjonsnummer
 2. Tilskuddsbeløp
 3. Kontonummer 
 4. Dokumentasjon på svikt i omsetning eller tap som følge av covid-19 tiltak (anslag på beløp og nedgang i %).
 5. Annen offentlig støtte mottatt i løpet av de siste 3 år med årstall, beløp og støttegiver.

 

Kontaktinfo:

Saksbehandlere:
Bent Ove Hyldmo, Rennebu kommune - bent.ove.hyldmo@rennebu.kommune.no
Marit Bjerkås, Rennebu kommune - marit.bjerkas@rennebu.kommune.no

Rådgivere:
Rennebu Næringsforening: Tor Inge Sørli, toringe@nasjonalparkhagen.no
Nasjonalparken Næringshage: Erik Flå, erik@nasjonalparkhagen.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen