(Du er ikke pålogget) 
 

Kompensasjonordning for ekstra kostnader eller tap ifm covid-19 - Leka kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Leka kommune har fått tildelt kr 250 000,- i tilskudd til bruk på lokale tiltaksom følge av covid-19 pandemien.

Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smittevernstiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Det kan også gi støtte til fellestiltak for reiselivet, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Tiltak som skal i gang settes må beskrives og kostnadsberegnes. Tap som følge av covid-19 pandemien må dokumenteres.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen