(Du er ikke pålogget) 
 

(5) Tilskudd til bedrifter som er rammet av covid-19-tiltak; ventilordningen

Opprett ny søknad på støtteordning

Ordningen skal bidra til å kompensere bedrifter som er rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak, og som sliter økonomisk på grunn av koronapandemien. Ordningen er ment å treffe bedrifter som ikke i tilstrekkelig grad omfattes av eller som faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen.

I ordningen prioriteres søknader fra:

  • Bedrifter som er rammet særlig hardt av smitteverntiltakene. Bedrifter fra reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, men også andre, er aktuelle. Bedriftene må redegjøre for, og dokumentere, hvor hardt den er rammet.
  • Bedrifter som faller utenfor andre kompensasjonsordninger knyttet til covid-19-situasjonen, f.eks. vekst- og oppstartsbedrifter, som i lite grad kan dokumentere fall i omsetning. Bedrifter i denne kategorien må dokumentere tap av ny/økt omsetning pga. smitteverntiltak eller restriksjoner. Tap av omsetning, kontrakter, avbestillinger o.l. må dokumenteres med revisorattest dersom bedriften er revisjonspliktig, ellers med bekreftelse fra autorisert regnskapsfører.
  • Bedrifter som er/har vært nedstengt som følge av lokale vedtak.

Forholdet mellom antall kvalifiserte søknader og midler til fordeling vil hensyntas når tilskuddsandel og –beløp fastsettes.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen