(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter – Sørreisa kommune

Sørreisa kommune har fått penger til en kommunal kompensasjonsordning for lokale bedrifter som er rammet av koronapandemien. Pengene skal avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet i koronapandemien.

Sørreisa kommune har fått tildelt til sammen kr 567 942 som skal tildeles til lokale kriserammede virksomheter. 

Ordningen skal kompensere lokale bedrifter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene under pandemien. 

 

Hvem kan få penger fra ordningen?

Kommunene har frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Ordningen gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, samt støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements-, kultur- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

På bakgrunn av dette har Sørreisa kommune vedtatt følgende prioritering:

Reiselivs-, arrangements-, kultur- og serveringsnæringene

Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger

Vekst- og oppstarts bedrifter

Under er retningslinjer for tildeling, som er vedtatt av Sørreisa formannskap:

Retningslinjer kommunal kompensasjonsordning.pdf

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen