(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter Åfjord Kommune, KMD del 2

Mål for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet:

1. Målet med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter innen reiseliv og servering som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

2. Kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene innen reiseliv og servering

3. Kommunene kan bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak utover reiseliv og servering for næringer som har lidd direkte tap pga. nedstengningen innen reiseliv og servering.

4. Støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

5. Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

6. Antall ansatte vil vektlegges mht. kompensasjon.

I søknad er det viktig at dere beskriver situasjonen.

Legg med akkumulert regnskap for 2021 så langt dere har dette og bekreftelse/dokumentasjon om det tapet din bedrift har lidd og vil lide pga. nedstengning i perioden april – mai 2021.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen