(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Opprett ny søknad på støtteordning

SØKNADSFRIST 15. MAI

Hvem kan søke?

 • Alle næringsvirksomheter i Nore og Uvdal kommune og spesielt innenfor reiseliv, arrangement og serveringsnæringer, som har vært hardt rammet av smitteverntiltak eller nedstengning.

 Krav til vedlegg/dokumentasjon

 • Søker skal gi en kortfattet redegjørelse på hvordan smitteverntiltakene og nedstenging har påvirket økonomien (omsetningssvikt, tap eller merkostnader), og hvilke avbøtende tiltak som evt er gjort.
 • Søker må vise til om de har falt helt eller delvis ut av andre kompensasjonsordninger som er gitt som følge av Covid-19.
 • Søker må vise til fall i omsetning sammenliknet med tilsvarende perioder tidligere. Det må foreligge dokumentasjonen med erklæring fra revisor/regnskapsfører. 
 • Det må opplyses i søknaden om selskapet har mottatt støtte fra andre kompensasjonsordninger i 2020 og 2021, som følge av koronapandemien, og i tilfelle gjennom hvilken ordning og hvor mye.
 • Det må opplyses om/hva virksomheten har mottatt i bagatellmessige støtte for de siste tre årene. Virksomheten kan ikke motta mer enn EUR 200.000 i bagatellmessig støtte i treårsperioden.
 • Skatteattest skal vedlegges søknaden. Virksomheten kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling.

Tilskuddet følger regelverket for bagatellmessig støtte.

Nore og Uvdal kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag.

Vurdering av søknader

Nore og Uvdal kommune behandler innkomne søknader ut fra følgende prioritering:

 • Søknader fra virksomheter innen reiseliv, arrangement og serveringsnæringer.
 • Søknader fra virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle nasjonale kompensasjonsordningene.
 • Søknader som kan dokumentere betydelige tap for virksomheten.
 • Søknader som kan dokumentere betydelige økte kostnader for virksomheten.

Det kan ikke forventes å få dekket alle kostnader eller tap virksomheten har hatt.

Tildeling gjøres på bakgrunn av de konkrete opplysningene som kommer fram i søknadene. Virksomhetene er rammet på ulike måter, og behovene vil derfor være ulike. Beregningen baserer seg på en forholdsmessig andel av kostnader eller tap, og i tillegg på antall søkere til de tilgjengelige kompensasjonsmidlene.

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.

Hvordan søke: 

 • Søknad skal registreres via www.regionalforvaltning.no
 • Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) og logg inn.
 • Søk støtteordning Nore og Uvdal kommune - velg ordningen "kommunal kompensasjonsordning".
 • Fyll ut alle felt nøye.

Ta kontakt dersom du har spørsmål med Kristoffer Grette på
mobil: 948 71 748 eller mail: kristoffer.grette@nore-og-uvdal.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen