(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning Elverum kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Elverum kommune er tildelt kr. 1.944.000,- til "kompensasjonsordning til lokale virksomheter".

Målet med ordningen/tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Tilskudd over kr. 100.000,- skal behandles politisk i Formannskapet 16. juni. Tilskudd t.o.m. kr. 100.000,- saksbehandles i sin helhet av Elverum Vekst. Tildelt tilskudd forventes utbetalt i løpet av uke 25.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen