(Du er ikke pålogget) 
 

Nordreisa kommune - Kommunal kompensasjonsordning #2 (DNNO)

Nordreisa kommune utlyser andre del av kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter.

Tildelingskriteriene er mer fleksible enn for først del av kompensasjonsordningen som ble tildelt i april. Denne gang er kriteriene følgende:

  1. Tiltakene skal være avhjelpende for bedrifter der kontantstøtte fra staten, utsatte lån og avdrag, og andre forhold ikke gir tilstrekkelig likviditet til å opprettholde ordinær drift.
  2. Ordningen gjelder små og mellomstore bedrifter med forretningsadresse i Nordreisa kommune, som ikke har fått betydelig koronastøtte tidligere.
  3. Bedriften må ha fast ansatte eller innleide ressurser tilsvarende minimum 1 årsverk i ordinær drift.
  4. Søknadsberettigede bedrifter som er tatt under konkursbehandling før koronasituasjonen inntraff, eler som er under konkursbehandling grunnet andre årsaker, som manglende skatt eller momsinnbetaling, vil ikke være søknadsberettiget.
  5. Bedriften må dokumentere sviktende omsetning pga. koronasituasjonen.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen