(Du er ikke pålogget) 
 

Nasjonalt notifisert ordning Flekkefjord - Covid kompensasjon

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Nasjonalt notifisert ordning.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i tråd med prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien, fordelt ekstra midler på landets kommuner for å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er rammet av covid-19 epidemien. Det er overført nye kr. 733.000 til Flekkefjord kommune.

 

Mål for ordningen

 

Ordningen skal sikre tilgang til likviditet i virksomheter og dempe de økonomiske konsekvensene av Covid-19-pandemien, ved hjelp av direkte tilskudd. Ordningen skal rettes mot lokale virksomheter.

 

Målgrupper for den nasjonalt notifiserte ordningen

 

  • Virksomheter registrert i Flekkefjord kommune.
  • Virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene.
  • Destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet.
  • Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

 

Tilskuddet kan dekke

 

- sektorer eller virksomheter med tap av omsetning/inntekt som følge av covid-19-pandemien eller den påfølgende økonomiske nedgangen.

- sektorer eller virksomheter med økte kostnader som følge av et tiltak for å unngå spredning av covid-19, og kostnader direkte knyttet til covid-19-lavkonjunktur.

- sektorer eller virksomheter som er gjenstand for tap av varer pga covid-19-pandemien.

 

Inntil 100 pst. av de støtteberettigede kostnadene eller tapene kan dekkes.

Søknadsskjema

 

Det er utarbeidet et forenklet søknadsskjema i KMD som skal benyttes av søkerne. Søknadsskjemaet er lagt inn i www.regionalforvaltning.no

 

  1. Gå til websiden, skriv «Nasjonalt notifisert ordning Flekkefjord» i søkefeltet under fanen «støtteordninger».
  2. Trykk på søkeresultatet og logg inn med kode og passord.

 

 

 

 

 

 

Fyll inn:

1. Foretakets navn og organisasjonsnummer

2. Søknadsbeløp

3. Egenerklæring på om virksomheten er i økonomiske vanskeligheter ( virksomheter som var i økonomiske vanskeligheter per.31. desember 2019 er ikke støtteberettigede).

4. Oversikt over annen offentlig støtte foretaket har mottatt.

5. Krav til dokumentasjon av kostnader og tap. Det er ikke krav til revisorattestert dokumentasjon.

Søknadsfrist 23.05.2021.Søknadene blir lagt frem for behandling i formannskapet 10.06.2021 og i bystyret den 16/17.06.2021.

Det gjøres oppmerksom på at all informasjon som legges inn i søknaden kan bli offentliggjort i henhold til offentlighetsloven.

Spørsmål om ordningen kan rettes til næringssjefen i Flekkefjord kommune.

 

Hans-Egill Berven

Email: Hans-Egill.Berven@flekkefjord.kommune.no

Mob: +47 488 43 483

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen